Fylker og kommuner

Pilotfylkesamling ga innsikt på nye kunnskapsfelt


Publisert: 30. november 2010

Universell utforming i folkehelse og friluftsliv sto på programmet da prosjektledere og nøkkelpersoner fra pilotfylkene nylig møttes på Stiklestad i Verdal kommune. Innleggene som ble presentert ga innsikt i kunnskapsfelt med stor dybde, sier seniorrådgiver Einar Lund i Miljøverndepartementet.

Seniorrådgiver Einar Lund, MD.Seniorrådgiver Einar Lund, MD.Lund var møteleder på årets siste pilotfylkesamling, og håper at deltakerne - som faglig sett representerer ulike arbeidsfelt med tilknytning til både folkehelse og friluftsliv - stiller sin kunnskap til disposisjon i pilotfylkenes videre arbeid.

- Deltakerne vil utgjøre "en sterk bestillergruppe" når strategiene for universell utforming skal løftes fram og forankres i regional planlegging, i fylkenes egne virksomhetsplaner på egne saksområder, og i veiledningsoppgaver overfor kommuner og andre regionale sektormyndigheter, sier Lund.

Han opplyser at pilotfylkene er gitt anledning til å innarbeide nye erfaringer og ideer i tiltaket K1, som altså er det nasjonale utviklingsprosjektet.

Fra friluftsområde i Verdal kommune.Fra friluftsområde i Verdal kommune.- Det er anledning til å rullere handlingsplanen for universell utforming slik at den kan ta opp i seg nye tiltak. Både den nasjonale prosjektbeskrivelsen for K1 og de fylkesvise prosjektplanene kan revideres og suppleres. Miljøverndepartementet vil være lydhøre overfor initiativ her, sier seniorrådgiver Einar Lund.

 

Nedenfor har vi lagt ut program, foredragsfiler og en oppsummering av gruppearbeidet. Alle filer er i PDF-format:

Programmet for samlingen på Stiklestad, november 2010.

Utviklingstrekk og trender med relevans for universell utforming, ved Kristian Midthjell, professor og prosjektleder for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Hva er Helse i plan, og hvordan kan dette brukes aktivt? Ved Jon Halvor Midtmageli, Hedmark og Oppland.

Hvordan kombinerer Østfold fylke arbeidet med Helse i plan, folkehelse og universell utforming? Ved Gunnar Hjorthaug, Østfold.

Hvordan bruker Nord-Trøndelag informasjonen fra HUNT i sitt folkehelsearbeid? Presentasjon: Spesialrådgiver Margunn Skjei Knudtsen, Nord-Trøndelag.

Tilgjengelighet til Sjunkhatten nasjonalpark - en modell for samarbeid mellom ulike aktører. Ved Asbjørn Hagen, prosjektleder Valnesfjord Helsesportsenter.

Utvikling av Norsk Standard for universell utforming og uteområder, presentert av Britt Stokke Lønaas, Standard Norge.

Direktoratet for naturforvaltning sitt arbeid med universell utforming og friluftsliv – status og utfordringer. Ved Kristine Stene, rådgiver Friluftseksjonen, Direktoratet for naturforvaltning.

Kartlegging og synliggjøring av tilgjengelighet til uteområder. Ved friluftssjef Nils Aal, Statskog.

Prosjektpresentasjon: Friluftsområde "Svartbekken" og gården Lein Vestre. Ved Mona K. Stene, Verdal kommune og Inga Berit Lein, gårdbruker.

Oppsummering av gruppediskusjoner.

 

 

 

 

 

 

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.