Publisert: 06. april 2004
Foto av statsråd Kristin ClemetFoto av statsråd Kristin Clemet
St.meld.nr. 30 (2003 – 2004) Kultur for læring fra Utdannings- og forskningsdepartementet angir en rekke endringer for utviklingen av grunnskolen. Meldingen understreker kvaliteter som kunnskap, mangfold og likeverd og viser blant annet til strategien universell utforming ved utforming av læremidler og utstyr.
 
Publisert: 05. mars 2004
Logoen til NorgesuniversitetetLogoen til Norgesuniversitetet
Fjernundervisning og bruk av IKT gir økt tilgang til kompetanse og opplæring. Norgesuniversitetet, tidligere SOFF, er et forvaltningsorgan under Utdannings- og forskningsdepartementet. Det skal fremme utvikling av ulike former for fjernundervisning, og av fleksibel læring basert på pedagogisk bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Nå foreligger resultatene fra et prosjekt om universell tilrettelegging i regi av NKI-Fjernundervisning.
 
Publisert: 20. februar 2004
Foto: MiljøverndepartementetFoto: Miljøverndepartementet
Nasjonalt senter for leseopplæring er åpnet ved Høgskolen i Stavanger. Opprettelsen av det nye senteret er en del av handlingsplanen "Gi rom for lesing" som Utdannings- og forskningsdepartementet presenterte i april 2003. Målet er å styrke elevenes leseferdigheter og motivasjon for lesing, og Læringssenteret i Oslo arbeider med å finne gode tekniske og pedagogiske løsninger for elever med lesevansker.
 
Publisert: 18. september 2003
Bilde av Svanedammen og Cirkus ved Norges  Landbrukshøgskole. Foto: Knut Werner Alsén, NLHBilde av Svanedammen og Cirkus ved Norges Landbrukshøgskole. Foto: Knut Werner Alsén, NLH
Universell utforming er på veg inn i grunn- og videreutdanningen på flere fagområder. Aktuelle eksempler er videreutdanningskursene ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet ((NTNU ) og Norges landbrukshøgskole (NLH).
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.