Publisert: 31. oktober 2005
Forsiden til rapporten om kompetansesatsingForsiden til rapporten om kompetansesatsing
SINTEF Teknologi og samfunn og NTNU ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi har gjennomført en kartlegging og statusrapportering av kompetansen om universell utforming i utdanningsinstitusjoner. De har også foreslått en strategi for å øke kompetansen.
 
Publisert: 25. oktober 2005
Foto: Trond SolemFoto: Trond Solem
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har avholdt etterutdanningskurs om universell utforming i 3 år. Høsten 2005 går det siste kurset. Universitetet vil nå satse mer på dette fagområdet.
 
Publisert: 20. september 2005
Nettstedet universell.no ved NTNUNettstedet universell.no ved NTNU
NTNU er nasjonal pådriver for tilgjengelighet innenfor universitets- og høgskolesektoren. Nettstedet universell.no formidler informasjon til studenter og utdanningsinstitusjoner fra pådriverenheten ved universitetet.
 
Publisert: 20. april 2005
Foto: UtdanningsdirektoratetFoto: Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet vil gi tilskudd til et to-årig prosjekt for utvikling av et universelt, digitalt verktøyprogram. Dette skal danne utgangspunkt for å utvikle læremidler til barn, unge og voksne med store, sammensatte behov i grunnopplæringen etter prinsippene om universell utforming.
 
Publisert: 16. februar 2005
Plakaten til kampanjen Bok til allePlakaten til kampanjen Bok til alle
Som et ledd i tiltaksplanen Gi rom for lesing! tilbyr Den norske Bokhandlerforening i samarbeid med Utdanningsdirektoratet alle elever på 6. og 7. trinn en gratis pocketbok i forbindelse med Verdens bokdag 2005. Lydbøker i Daisy-format og tegnspråkbøker er med i ordningen.
 
Publisert: 07. februar 2005
Glassdøren på Trondheim Torg var en krasjfelle for  byggstudent Kjell Arne Damli (foto: NTNU Info/Trond Ola Tilseth).Glassdøren på Trondheim Torg var en krasjfelle for byggstudent Kjell Arne Damli (foto: NTNU Info/Trond Ola Tilseth).
Studenter i ergoterapi, bygg, arkitekt og industriell design i Trondheim har prøvd seg en dag som svaksynte, rullestolbrukere og hørselshemmede for selv å oppleve hvordan det er å ha handikap.
 
Publisert: 22. desember 2004
Foto: MiljøverndepartementetFoto: Miljøverndepartementet
Høgskulen i Volda utførte i 2003 en evaluering av handlingsplaner for studenter med nedsatt funksjonsevne ved universiteter og høgskoler. Rapporten viser status for dette arbeidet ved årsskiftet 2002/2003, og har nyttig generell informasjon om suksessfaktorer i arbeidet med å bruke strategien universell utforming i læringsmiljøer.
 
Publisert: 06. oktober 2004
Foto: SosialdepartementetFoto: Sosialdepartementet
Lucassenteret har mottat Budstikkaprisen for 2004 fra sosialminister Ingjerd Schou. Senteret arbeider for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede studenter, og fikk prisen fordi det tilbyr en helhetlig tilnærming til studiene for studenter som trenger ekstra tilrettelegging. -Jeg er imponert over de tiltakene Lucassenteret tilbyr. Dette er eksempel til etterfølgelse for andre studiesteder, sa sosialminister Ingjerd Schou ved overrekkelsen.
 
Publisert: 06. oktober 2004
Illustrasjon til No Child Left BehindIllustrasjon til No Child Left Behind
I forbindelse med markeringen av 14-årsdagen for lovgivningen for funksjonshemmede i USA (Americans with Disabilities Act) presenterte det amerikanske utdanningsdepartementet 27. juli 2004 en ny standard for produksjon av materiell for opplæringen som et steg på veien for at elever og studenter med ulike lærevansker skal få bedre tilgang til lærestoffet. Arbeidet for å etablere standarder for elektroniske læremider pågår også i Norge.
 
Publisert: 28. april 2004
Illustrasjon fra Program for digital kompetanseIllustrasjon fra Program for digital kompetanse
Programmet for digital kompetanse dekker perioden 2004 - 2008, og departementet definerer digital kompetanse som den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier. Programmet skal blant annet basere innsatsen på prinsippet om universell utforming.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.