Publisert: 28. juni 2007
Forsiden av Utdanningsspeilet 2006Forsiden av Utdanningsspeilet 2006
Utdanningsspeilet sammenstiller forskning, statistikk og analyser om grunnopplæringen. Publikasjonen utgis av Utdanningsdirektoratet og i 2006 distribueres den også som lydutgave i Daisy-format.
 
Publisert: 19. desember 2006
Fra venstre: Agata Sawicka, Bruce Perens, Mikael Snaprud,  Terje Gjøsæter og Goodwin Olsen. Foto: Høgskolen i AgderFra venstre: Agata Sawicka, Bruce Perens, Mikael Snaprud, Terje Gjøsæter og Goodwin Olsen. Foto: Høgskolen i Agder
Fakultet for teknologi ved Høgskolen i Agder driver viktige internasjonale prosjekter innen IKT og universell utforming. Nå forbereder høgskolen å inkludere temaet i utdanningen.
 
Publisert: 28. november 2006
Logoen til den kulturelle skolesekkenLogoen til den kulturelle skolesekken
Ved behandlingen av St.meld. nr. 38 (2002-2003) Den kulturelle skulesekken ba Stortinget Regjeringen om å foreta en evaluering av satingen. Evalueringen er utført av NIFU STEP og gir et forskjelligartet bilde av hvordan Den kulturelle skolesekken (DKS) er tilrettlaget for elevene.
 
Publisert: 07. november 2006
Foto. HusbankenFoto. Husbanken
1. premien var på kr. 100 000 som skulen får bruke til å fjerne hindringar for funksjonshemma på skuleområdet. Andre premie gjekk til Øye skule i Surnadal og tredje premie til Gjemnes skole på Gjemnes.
 
Publisert: 02. november 2006
Illustrasjon fra Aktiv læring for bedre skolemiljøIllustrasjon fra Aktiv læring for bedre skolemiljø
Eiendomsforvaltningen i Ringerike kommune og 7 utvalgte skoler i kommunen skal samarbeide om bedre arbeidsmiljø for elevene. Inneklima og tilgjengelighet er blant temaene som undersøkes.
 
Publisert: 20. juni 2006
Regjeringen bevilger 50 millioner kroner som en satsing på utvikling og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring. Det skal tas hensyn til prinsippet om universell utforming.
 
Publisert: 03. mai 2006
Foto: Ellen LorenzenFoto: Ellen Lorenzen
Andreårsstudentene ved Høgskolen i Oslo skal beskrive hvordan de opplever læringsmiljøet, både fysisk, psykososialt og pedagogisk. Gjennom undersøkelsen håper høgskolen å få et grunnlagsmateriale for økt satsing på universell utforming av læringsmiljøet.
 
Publisert: 07. mars 2006
Foto Svein Magne FredriksenFoto Svein Magne Fredriksen
Rammeplanen skal gi retningslinjer for både innholdet i og oppgavene til barnehagen. Kunnskapsdepartementet har fastsatt den nye rammeplanen som iverksettes fra 1. august 2006.
 
Publisert: 14. februar 2006
Logoen til Miljolare.noLogoen til Miljolare.no
Miljolare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling i grunnskolen og videregående skole. Nå er universell utforming av skolemiljøet med i opplegget.
 
Publisert: 13. desember 2005
Foto fra kursserien i RogalandFoto fra kursserien i Rogaland
Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland har gjennomført et prosjekt med oppsøkende kompetanseheving for temaet universell utforming. Det ble gjennomført 15 møter med totalt nær 220 inviterte deltakere.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.