- Nødvendig med kritisk tilnærming til hva vi kan oppnå gjennom universell utforming

Doktorgradsstipendiat Inger Marie Lid.Doktorgradsstipendiat Inger Marie Lid.
Det er nødvendig med mer teoretisk arbeid, og en kritisk tilnærming til hva som er mulig å oppnå gjennom universell utforming. Det skriver Inger Marie Lid, doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Oslo, i en artikkel med overskriften "Hva kan man oppnå gjennom universell utforming? En undersøkelse av ulike sider ved begrepet".

Er arkitektene for rullestolfiksert - og for lite bevisst det sanselige?

Bilde av en rullestol.Bilde av en rullestol.
Er arkitekter mer "rullestolfiksert", og mindre bevisst de sanselige sidene ved arkitekturen når de håndterer krav til universell utforming? Og ligger det noe nærmest "umulig" i begrepet universell utforming? Dette er blant de spørsmål som sivilarkitekt og stipendiat Inger-Marie Hølmebakk ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo reiser i en artikkel i siste utgave av tidsskriftet FORMakademisk.

Vil etablere uu-laboratorium i Gjøvik

Logoen til Høgskolen i GjøvikLogoen til Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Gjøvik vil etablere et nasjonalt forskningssenter for universiell utforming. Oppland fylkeskommune bidrar med en million kroner over fem år.

Rektorkamp med universell utforming som studentkrav

Logoen til Universitetet i BergenLogoen til Universitetet i Bergen
Rektorvalgkampen ved Universitetet i Bergen er i gang. Studentenes stemme teller 25 prosent, og klar satsing på universell utforming er et tydelig krav som stilles til den nye rektoren.

Husbanken med tilskudd til kunnskapsutvikling

I regi av Husbanken satses det nasjonalt på kunnskapsutvikling innen områdene redusert og miljøvennlig miljøbruk, og universell utforming. Miljøer innen forskning og utvikling inviteres nå til å søke kompetansetilskudd.

Veileder om universell utforming av læringsmiljø

Forsiden til veilederen om læringsmiljøForsiden til veilederen om læringsmiljø
Universell utforming er en viktig strategi for inkludering i høyere utdanning. Nå har NTNU - som av Utdannings- og forskningsdepartementet har fått rollen som "nasjonal pådriver" -laget en grundig veileder om universell utforming av læringsmiljø. Den kan lastes ned fra nettet og brukes fritt av utdanningsinstitusjonene.

NHV ønsker diplomutdanning innen universell utforming

Göran Bondjers er rektor ved NHV, og ønsker sterkere satsing på universell utforming.Göran Bondjers er rektor ved NHV, og ønsker sterkere satsing på universell utforming.
Rektor Göran Bondjers ved Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap (NHV) i Gøteborg vil etablere en diplomutdanning innen universell utforming som en integrert del av NHVs virksomhet. Høgskolen ønsker at universell utforming skal gå inn som en naturlig del av den generelle satsingen på folkehelseområdet.

Skoletest skal bygge opp under universell utforming

Foto fra kampanjesiden som Sosial- og Helsedirektoratet har utviklet.Foto fra kampanjesiden som Sosial- og Helsedirektoratet har utviklet.
Sosial- og Helsedirektoratet (SHDIR) har utviklet og utvidet et kampanjenettsted for landets skoleelever. Gjennom en enkel test kan elevene finne ut hvor godt eller dårlig tilrettelagt egen skole er for funksjonshemmede. Målet med nettsiden er å bygge opp under arbeidet med universell utforming.

Skolebarn konkurrerer om ideer til universell utforming

I fjor var det Frei barneskule som gikk til topps i konkurransen om universell utforming. (Foto: Husbanken)I fjor var det Frei barneskule som gikk til topps i konkurransen om universell utforming. (Foto: Husbanken)
Å la skolebarn konkurrere om universell utforming slo så godt an i fjor, at Husbanken også denne høsten inviterer barneskolene i Møre og Romsdal og i trøndelagsfylkene til konkurransen "Skolemiljøet for alle". Husbanken frister med en premiepott på 120.000 kroner til vinnerskolen.

Høgskolen i Gjøvik etablerer kompetansesenter for universell utforming

Logoen til Høgskolen i   GjøvikLogoen til Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Gjøvik har allerede et videreutdanningstilbud i universell utforming. I 2007 startes et forprosjekt for å etablere et kompetansesenter på fagområdet. Målet er permanent drift.

 

 

Kopirett © 2018 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.