Publisert: 26. januar 2011

Synnøve Skjersli Brandt er forsker hos NIFU.Synnøve Skjersli Brandt er forsker hos NIFU.Har det noe for seg å utvide forståelsen av begrepet universell utforming til også å gjelde opplæringssituasjonen, når vi allerede har begrepene "tilpasset opplæring" og "inkluderende skole"? Dette blir drøftet i NIFU-rapporten "En mangfoldig og universell grunnopplæring?", hvor forsker Synnøve Skjersli Brandt har undersøkt hvordan mangfold ivaretas faglig, sosialt og fysisk fra 4. til 8. trinn i grunnskolen.

 
Publisert: 25. oktober 2010

For fjerde år på rad utlyser den nasjonale pådriverenheten Universell stimuleringsmidler innen høyere utdanning. Med dette ønsker en å stimulere til økt kunnskap om universell utforming, og å gjøre dette til en naturlig del av fagplanene innenfor relevante fagområder.

 
Publisert: 14. oktober 2010

Logoen til Diakonhjemmet høgskoleLogoen til Diakonhjemmet høgskoleDiakonhjemmet Høgskole, avdeling Rogaland, startet i høst et helt nytt videreutdanningstilbud i universell utforming. Nå nærmer søknadsfristen seg for modul 2 i denne utdanningen, som starter i januar 2011.

 
Publisert: 28. september 2010

IllustrasjonstegningIllustrasjonstegning

Studentene vil at professorene skal "henge med i tida", og presser på for å få større gehør for universell utforming av undervisningen. Det trengs bedre tilrettelegging for en stadig mer heterogen studentmasse, heter det fra studenthold.

 
Publisert: 22. august 2010

Jubileumslogoen til NTNU.Jubileumslogoen til NTNU.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) starter 26. oktober to kurs i universell utforming. Kursene er lagt til rette slik at de kan tas ved siden av jobb, og begge har påmeldingsfrist 1. september.

 

 
Publisert: 12. juli 2010

Logoen til HusbankenLogoen til Husbanken

Med 10. september som søknadsfrist utlyser Husbanken forskningsmidler på bærekraftig bolig- og byggkvalitet, innenfor temaet universell utforming.

 

 
Publisert: 23. april 2010
Camilla Ryhl.Camilla Ryhl.
Bergen Arkitekt Skole (BAS) har opprettet et professorat i universell utforming. Ved å knytte til seg Camilla Ryhl har BAS bragt spesialkompetanse inn i høgskolens fagprofil, og skolen vil målrettet øke den faglige integrasjonen av universell utforming på alle studietrinn.
 
Publisert: 14. april 2010
Det er problematisk når det opprettes egne stillinger ved høgskoler og universiteter for å ivareta feltet universell utforming spesielt, mener professor Ellen S. Klingenberg ved Kunsthøgskolen i Oslo. - Det kan bidra til å skille ut universell utforming som noe særlig, som det nettopp ikke er. Universell utforming er det normale, påpeker hun.
 
Publisert: 10. mars 2010
Logoen til Diakonhjemmet Høgskole Rogaland.Logoen til Diakonhjemmet Høgskole Rogaland.
Videreutdanning i universell utforming er et nytt, tverrprofesjonelt studium som tar til ved Diakonhjemmet Høgskole Rogaland til høsten. Studiet består av tre moduler à 10 studiepoeng.
 
Publisert: 29. september 2009
1Logoen til NTNU.1Logoen til NTNU.
"Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning" ved NTNU har av Kunnskaps-departementet fått i oppdrag å utvikle en plan for hvordan universell utforming som fagområde i sterkere grad kan inkluderes i høyere utdanning. Som en del av denne satsingen utlyses det nå en million kroner til uu-utdanning ved høgskoler og universiteter.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.