Utdanning/forskning

Forskningsprosjekt om hatytringer


Publisert: 02. desember 2015

Hatytringer kan ramme sterkt. (Illustrasjon: Colurbox)Hatytringer kan ramme sterkt. (Illustrasjon: Colurbox)    For første gang skal det nå forskes på hatytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne i Norge og Norden.

Forskere fra Nordlandsforskning og NTNU Samfunnsforskning går nå i gang med et prosjekt som skal undersøke omfang av hatytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne og hvordan denne type ytringer forstås og oppleves.

For å få svar på spørsmålene vil forskerne gjennomføre en landsomfattende spørreundersøkelse til personer med funksjonsnedsettelser.

I tillegg vil forskerne gjøre intervjuer med personer utsatt for hatytringer og med nøkkelpersoner fra blant annet funksjonshemmedes organisasjoner, likestillings- og diskrimineringsombudet, politi og påtalemyndighet.

– Fra internasjonal forskning vet vi at hatytringer gjør betydelig skade på den som rammes. Det medfører i mange tilfeller konkrete innskrenkninger i den enkeltes liv, forteller prosjektleder Terje Olsen fra Nordlandsforskning.

Oppdragsgiver er Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.