Utdanning/forskning

Utdanning betyr mer for funksjonshemmede


Publisert: 08. oktober 2015

Ved hjelp av lett forståelig grafikk er levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne nå presentert på bufdir.no (Foto: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) Ved hjelp av lett forståelig grafikk er levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne nå presentert på bufdir.no (Foto: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) Personer med nedsatt funksjonsevne har 4,5 ganger høyere sjanse for å være i arbeid dersom de har tatt høyere utdanning.

Bare 43 prosent av de med nedsatt funksjonsevne har arbeid, mot 74 prosent i befolkningen generelt. Men tar man utdanning, øker altså sjansen for å komme i jobb betydelig.

Imidlertid er utdanningsnivået blant personer med nedsatt funksjonsevne lavere enn i befolkningen generelt. 35 prosent har ikke utdanning utover grunnskolen, mot 22 prosent i befolkningen for øvrig.

Dette går fram av statistikk og analyser som belyser levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Denne gruppas utfordringer blir presentert på en oversiktlig måte ved hjelp av tekst og grafikk på nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, bufdir.no.

Der kan du også lese at:

• To av tre personer med nedsatt funksjonsevne bor i boliger som ikke er tilrettelagt for dem
• Halvparten sliter med psykiske vansker
• 15 prosent deltar lite i sosiale aktiviteter
• Nesten 1 av 10 har vært utsatt for vold eller trusler

Kilde: www.bufdir.no

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.