Utdanning/forskning

Tilskudd til arbeid med universell utforming


Publisert: 15. mai 2014

Deltasenteret lyser ut midler til prosjekter innen universell utforming. (Foto: Bård Amundsen)Deltasenteret lyser ut midler til prosjekter innen universell utforming. (Foto: Bård Amundsen)

Deltasenteret lyser ut midler til prosjekter.

Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lyser nå ut midler til prosjekter innen kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming.

Prosjektene skal ha elementer av forskning eller nyskapning med overføringsverdi på nasjonalt nivå.

1 million til IKT

En million kroner er rettet mot prosjekter om universell utforming av IKT.

Denne delen av utlysningen skjer med forbehold om endelig godkjenning fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

2-3 millioner kroner til andre tiltak for universell utforming

Det lyses også ut midler til andre prosjekter med en ramme på 2 til 3 millioner kroner, avhengig av endelig vedtak i BLD.

Søknadsfristen for begge ordningene er 10. juni 2014

Alle virksomheter kan søke om midler. Tidligere har søkere gjerne vært forskningsmiljøer, brukerorganisasjoner og kommuner. Også private virksomheter med produkter de ønsker å utvikle, har søkt.

Det kan gis støtte til tiltak som bidrar til:

• Utvikling og nyskapning innen universell utforming
• Utvikling og spredning av kompetanse om universell utforming
• Effektiv spredning av informasjon om universell utforming

Særskilt for årets tildeling er at Deltasenteret vil prioritere prosjekter som registrerer status på universell utforming som grunnlag for planmessig arbeid i kommuner. Et eksempel på verktøy for slik registrering fra byggsektoren er «IK-Bygg», som administreres av Direktoratet for byggkvalitet.

Les mer om IK-Bygg her.

Du finner mer informasjon om denne utlysningen på Deltasenterets nettsted her.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.