Utdanning/forskning

Tverrfaglig mastergrad i Bergen


Publisert: 24. april 2014

Enkle designgrep gjør hverdagen enklere for både produsent og forbruker, sier industridesigner Sofie Blich hos Møllerens. Hun har nylig redesignet hele produksjonslinjen til firmaet, med nye fargekoder og ny merking. Fra høsten lanseres et nytt studium som kombinerer industridesign og forretningsforståelse i Bergen. (Faksimile fra Bergens Tidende)  Enkle designgrep gjør hverdagen enklere for både produsent og forbruker, sier industridesigner Sofie Blich hos Møllerens. Hun har nylig redesignet hele produksjonslinjen til firmaet, med nye fargekoder og ny merking. Fra høsten lanseres et nytt studium som kombinerer industridesign og forretningsforståelse i Bergen. (Faksimile fra Bergens Tidende)

Krav om universell utforming gjør at det er et sterkt behov for mer tverrfaglige kompetanse i å gjøre produkter enklere, både for produsent og forbruker.

Teknologi, business og design skal smelte sammen i et nytt masterprogram i Bergen. Design Region Bergen tok initiativ til prosjektet for fire år siden. 
Til høsten kan det være en realitet.

En pilot til høsten

Norges handelshøgskole (NHH), Kunst- og designhøyskolen i Bergen (KHiB) og Høgskolen i Bergen (HiB) kan da allerede være klare til å presentere en pilot på det tverrfaglige masterprogrammet til etter- og videreutdannings-markedet i Bergen.

Nybrottsarbeid

Mastersamarbeidet er nybrottsarbeid i Norge og har som mål å bli det fremste i Norden. Det innebærer å overgå det finske Aalto-universitetet, som har vært en modell for det som snart skal lanseres i Bergen.

Universell utforming gir nye behov

Ole-Gunnar Søgnen, rektor ved NHH, sier til Bergens Tidende at kravet om universell utforming er et eksempel der det er utpreget behov for den nye kompetansen de tre utdanningsinstitusjonene sammen skal utvikle.
Målet for studiet er å bygge en kompetanse som kan løfte Bergen frem som Nordens hovedstad for designdrevet innovasjon.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.