Utdanning/forskning

Norge vil delta i nytt EU-forskningsprogram


Publisert: 03. april 2014

EU viderefører forskningen på bedre tilrettelegging for funksjonshemmede. (Foto: IStockphoto)EU viderefører forskningen på bedre tilrettelegging for funksjonshemmede. (Foto: IStockphoto)

Norge vil delta når EU-landene nå setter i gang et nytt forsknings- og innovasjonsprogram på det som kalles Active and Assisted Living.

Forskningsprogrammet er en videreføring av forskningsprogrammet Ambient Assisted Living. Det er Norges forskningsråd som holder i den norske deltagelsen.

JP (2008-2013). Norske myndigheter har besluttet at Norge skal delta i den nye AAL programperioden. Den norske deltakelsen vil forvaltes av Norges forskningsråd.

Programmets mål er å:

• Øke tilgjengeligheten til IKT-baserte produkter og tjenester som kan bidra til en aktiv og sunn aldring, bedre livskvalitet for eldre og pårørende og økt kvalitet i helse- og omsorgssystemene.

• Sikre kritisk masse av europeiske virksomheter, spesielt små og mellomstore bedrifter, som driver anvendt forskning og innovasjon av IKT-baserte produkter og tjenester for eldre.

• Stimulere til privat investering og bedre mulighetene for industrialisering og kommersialisering gjennom å utvikle felles rammeverk, standarder og retningslinjer.

Forskningsrådet oppfordrer norske forsknings- og innovasjonsmiljøer til å delta.

Mer informasjon finnes på programmets nettsider her.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.