Utdanning/forskning

– En skole for alle


Publisert: 28. november 2013

– Det må være et minstekrav at bygninger og læremidler kan brukes av alle, sier statssekretær Maria Hoff Aanes. (Foto: Eva H. S. Hanssen)– Det må være et minstekrav at bygninger og læremidler kan brukes av alle, sier statssekretær Maria Hoff Aanes. (Foto: Eva H. S. Hanssen)Både bygninger og læremidler må kunne brukes av alle, slår statssekretær Maria Hoff Aanes (Frp) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fast.

– Det må være et minstekrav at bygninger og læremidler kan brukes av alle, slo Hoff Aanes fast i sin tale til uu-konferansen "Du skal få en dag i mårrå" på Hamar i oktober.

Den nye statssekretæren fra Fremskrittspartiet fortalte konferansedeltagerne at regjeringen planlegger en rekke tiltak innenfor utdannings- og forskningssektoren.

Hoff Aanes beskrev skolen som det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet.

– Skal vi nå fram til alle med satsingene, er vi avhengige av at utdannelsessektoren gir alle muligheter til å utvikle sine evner. Da må et minstekrav være at bygninger og læremidler kan brukes av alle. De må være universelt utformet, sa Hoff Aanes.

Hoff Aanes sin tale ble av konferansedeltagere pekt på som kanskje det aller mest spennende som hendte under konferansen på Hamar. Deltagere så det også som positivt at Hoff Aanes vil lage en ny handlingsplan for universell utforming og at regjeringen gjerne vil ta i mot råd for å videreutvikle Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.