Utdanning/forskning

Beslutninger basert på forskning


Publisert: 28. november 2013

Hans Petter Olsen er ansatt ved Norsk forskningslaboratorium for universell utforming på Gjøvik. Her er han med utstyr for eye tracking – et kamera som kan kartlegge øyets bevegelse. (Begge foto: Bjørn Kvaal)Hans Petter Olsen er ansatt ved Norsk forskningslaboratorium for universell utforming på Gjøvik. Her er han med utstyr for eye tracking – et kamera som kan kartlegge øyets bevegelse. (Begge foto: Bjørn Kvaal)

I framtiden vil flere beslutninger rundt universell utforming bli basert på forskning, håper høgskolelektor Hans Petter Olsen ved Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved Høgskolen på Gjøvik.

– Jeg tror, eller i hvert fall håper, at de som skal planlegge universell utforming velger å ta beslutninger som er forskningsbaserte. Skal du bygge et hjem for personer med for eksempel demenssykdom eller legge et underlag på et fortau og vet ikke hva dette vil føre til av risting i rullatoren, så er det kostbart å bygge feil.

– Mange fagfolk lytter til brukere – men tar ikke alltid vår kunnskap til seg, sa Harald Nordheim, nestleder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Os i Hordaland, i en kommentar til høgskolelektorens innlegg.– Mange fagfolk lytter til brukere – men tar ikke alltid vår kunnskap til seg, sa Harald Nordheim, nestleder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Os i Hordaland, i en kommentar til høgskolelektorens innlegg.– I dag er en del valg rundt uu basert på at "noen" vet best, men det langt fra ofte at dette er kunnskap som er basert på forskning, sier høgskolelektor.

Uu-laboratoriet han deltar i på Gjøvik er antakelig det største i sitt slag i Europa.

Olsen peker på at en del valg som gjelder uu i dag blir basert på sysning. Eller de blir basert på utprøving på grupper som friske studenter, i stedet for dem det virkelig angår. Som for eksempel svaksynte.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.