Utdanning/forskning

Mye oppnådd med IT Funk


Publisert: 04. juni 2013

Fra forskningsprogrammets avslutningskonferanse på Gardermoen. (Foto: Siv Haugan/Forskningsrådet)Fra forskningsprogrammets avslutningskonferanse på Gardermoen. (Foto: Siv Haugan/Forskningsrådet)Forskningsprogrammet IT Funk har holdt avslutningskonferanse. Konklusjon: Mye er oppnådd med beskjedne midler.

Flere en 90 interesserte fra brukerorganisasjoner, myndigheter, forsknings- og fagmiljøer deltok da IT-forskningsprogrammet holdt avslutningskonferanse på Gardermoen 23. mai. Det var hele 23 foredragsholdere.

Foredragene viste hva som er oppnådd gjennom programmets 15-årige historie – og med hele 120 forskningsprosjekter.

Olav Rand Bringa fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sa at starten av IT Funk var utradisjonell. Et opplegg på tvers av programmene i Forskningsrådet. BLD vurderer i dag finansieringen av programmet som meget vellykket.

IT Funk har hatt en nøkkelrolle for utviklingen av blant annet bedriftene MediaLT AS, Abilia AS, Karde AS og Brusell Communication AS. Flere av produktene disse selskapene har utviklet har vunnet priser.

Brukermedvirkningen i forskningen har dokumenterbart gitt gode resultater med begrensede midler.

Åse Kari Haugeto, leder for Deltasenteret, forsikret deltagerne om at arbeidet med økt tilgjengelighet til IKT og samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal fortsette. For inneværende år er det avsatt 3 millioner kroner til prosjektstøtte.

Forskningsrådet har ønsket å videreføre bevilgningene fra aktuelle departementer, som tidligere har gått til IT Funk, inn i satsingen «Flere aktive og sunne år» og en ny IKT-satsing.

Les mer hos Forskningsrådet.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.