Utdanning/forskning

Forskningsprogram avsluttes


Publisert: 11. april 2013

Forskningsprogrammet IT Funk har lettet tilgjengeligheten til utdanning/opplæring og arbeid. (Bilde: Istockphoto)Forskningsprogrammet IT Funk har lettet tilgjengeligheten til utdanning/opplæring og arbeid. (Bilde: Istockphoto)Forskningsrådets program "IT for funksjonshemmede" (IT Funk) avsluttes. Programmet har bedret tilgangen til IKT for personer med nedsatt funksjonsevne.

Avslutningen markers med en heldags konferanse på Scandic Gardermoen Oslo Airport torsdag 23. mai. Her vil det bli en oppsummering av hva som er oppnådd og fokus på sentrale temaer i de 15 årene programmet har eksistert.

Bedre tilgang til IKT

Programmet har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og gjennom det økt deltakelse i samfunnet.

Målet har vært at IKT utviklet for allmennmarkedet skal kunne tas i bruk uten store ekstra kostnader og bryderi. Prosjektene har særlig lettet tilgjengeligheten til utdanning/opplæring og arbeid, og dermed også bidratt til økt deltakelse i samfunnet.

Deltasenteret overtar

Forskningsprogrammet blir ikke videreført. I statsbudsjettet for 2013 har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) valgt å overføre ansvar for programmet og ressurser til Deltasenteret. De vil også få ansvar for å bevilge tilskudd til nye prosjekter om universell utforming, økt tilgjengelighet og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne.

 Meld deg på her! 

Frist for påmelding er 8. mai 

Les mer om programmet IT Funk

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.