Utdanning/forskning

Ny, nordisk master i Uu


Publisert: 28. februar 2013

Det er Aalborg universitet og Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark som skal tilby en ny masterutdanningen innen Uu fra høsten. Her inngangspartiet til universitetets avdeling i København. (Foto: Aalborg universitet)Det er Aalborg universitet og Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark som skal tilby en ny masterutdanningen innen Uu fra høsten. Her inngangspartiet til universitetets avdeling i København. (Foto: Aalborg universitet)I Danmark starter det nå opp en ny masterutdanning i universell design og tilgjengelighet. Den retter seg mot studenter fra alle de nordiske land.

Jobber du med design, byutvikling og tilgjengelighet, og ønsker en akademisk utdanning innen dette området? Nå får du sjansen til å skaffe deg kompetanse nok til å drive profesjonell rådgivning i forbindelse med konkrete byggeprosjekter eller i byplanlegging.

Bygg og anlegg

I september 2013 starter det opp et helt nytt studium som gir en grunnleggende forståelse for hvordan man kan utforme et fysisk miljø som ikke ekskluderer mennesker.

Utdanningen retter seg først og fremst mot deg som arbeider med teknikk, økonomi, lovgivning eller etikk i bygge- og anleggsbransjen, enten i en offentlig eller en privat virksomhet.

Deltidsutdanning

Utdannelsen er lagt opp slik at den er mulig å gjennomføre ved siden av fulltidsarbeid, enten som to års konsentrert halvtidsstudium eller som moduler fordelt over lengre tid. Det betyr at man skal møte til undervisning i København fem ganger i løpet av et semester, resten er selvstudier.

Les mer om utdanningen her 

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.