Utdanning/forskning

Uu-kurs i samferdsel og prosjektering/planlegging


Publisert: 22. august 2010

Jubileumslogoen til NTNU.Jubileumslogoen til NTNU.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) starter 26. oktober to kurs i universell utforming. Kursene er lagt til rette slik at de kan tas ved siden av jobb, og begge har påmeldingsfrist 1. september.

De to kursene er "Universell utforming - Planlegging og utforming av våre fysiske omgivelser" og "Universell utforming innen transport". Begge kursene har brede målgrupper, og de vil bli kjørt parallellt med noen felles forelesninger.

Det legges opp til samlinger i Trondheim som vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, befaringer og prosjektarbeid. Foreleserne kommer både fra inn- og utland, og er engasjerte fagfolk innen universell utforming og brukskvalitet i akademia og næringsliv.

Et slikt kurs gir faglig fordypning på mastergradsnivå og tilsvarer 7,5 studiepoeng. Søknadsfrist er forskjøvet til 1. september, og kursstart er 26. oktober.

Du finner mer om kursene på NTNUs nettsted, med lenker til hver av fordypningsmodulene.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.