Publisert: 29. september 2011

TrafikantenTrafikantenNettstedet Trafikanten.no brukes av 100 000 mennesker hver dag. En ny app for iPhone viser hvordan det også er mulig å gi reiseinformasjon med universell utforming.

 
Publisert: 22. september 2011

SkysstasjonSkysstasjonLillehammer Skysstasjonen er snart klar og blir en skysstasjon for alle. Å høre på brukerne har vært viktig.

 
Publisert: 19. september 2011

BussBussFørste helg i september inviterte Deltasenteret, i samarbeid med Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune, til konferanse om universell utforming i transportsektoren.

 
Publisert: 09. september 2011

Vegvesenets logoVegvesenets logoUniversell utforming av hele reisekjeder. Det er tema når Statens vegvesen, Region sør og Aust-Agder fylkeskommune inviterer til regional konferanse om universell utforming i Skien 18. November.

 
Publisert: 07. juli 2011

KalkulatorKalkulatorTransportøkonomisk institutt (TØI) har regnet ut at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge leskur på bussholdeplassene, ha belysning og holde dem fri for snø og is – selv når det er relativt få som bruker holdeplassene.

 
Publisert: 29. juni 2011

TogTogI Europa er det nå flere standarder som skal sikre universell utforming av jernbanenettet, rapporterer Standard Norge. EU prioriterer standardiseringen av europeisk jernbane.

 
Publisert: 21. juni 2011

Nettbuss SørNettbuss SørTotalt 60 prosent av busspassasjerene i Kristiansand har nå tilgang på spesialbygde busstopp. Også flere av bussene til selskapet Nettbuss Sør er nå tilgjengelige for alle.

 
Publisert: 24. mars 2011

Transportsymboler - illustrasjon.Transportsymboler - illustrasjon.Av de til sammen 36 ferjene som Statens Vegvesen har ansvaret for på riksveistrekningene, er det nå seks som per i dag ikke er universelt utformet. Målet for 2010 om full tilgjengelighet for 30 ferjer, er oppfylt. Vegvesenet oppgraderte 68 kollektivholdeplasser og fem trafikknutepunkt på riksveinettet i fjor.

 
Publisert: 23. mars 2011

Vegvesenets logo.Vegvesenets logo.Fram til i dag har ikke Statens vegvesen hatt noen felles beskrivelse om hvordan objekter med universell utforming skal driftes på vinterstid. Men før neste vinter kommer vil det bli laget ei håndbok som tar for seg akkurat dette.

 
Publisert: 01. februar 2011

Karl-Erik Holmquist har slitt mye og lenge med snøen i vinter. (Foto: Svein Walstad, Aust Agder Blad.)Karl-Erik Holmquist har slitt mye og lenge med snøen i vinter. (Foto: Svein Walstad, Aust Agder Blad.)Universell utforming og norsk snøvinter kan være en vanskelig kombinasjon. Det kan skorte på kunnskap om universell utforming knyttet til drift og vedlikehold. Bestyrer Karl-Erik Holmquist ved Risør museum er en av dem som har slitt med å komme seg på jobb i vinter på grunn av manglende snørydding.

 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.