Publisert: 29. juni 2004
Flere vogntyper vurderes for bybanen i Bergen. Her er en Citadis-vogn fra Montpellier i Frankrike plassert i bilde fra Kaigaten i Bergen ved hjelp av datamanipulasjon. Illustrasjon: Bergen kommune, Bybanekontoret.Flere vogntyper vurderes for bybanen i Bergen. Her er en Citadis-vogn fra Montpellier i Frankrike plassert i bilde fra Kaigaten i Bergen ved hjelp av datamanipulasjon. Illustrasjon: Bergen kommune, Bybanekontoret.
Bybanen i Bergen planlegger å starte driften mellom Bergen sentrum og Nesttun i 2008. Bestilling av vogner vil skje allerede neste år og universell utforming står sentralt for å nå høye mål for tilgjengelighet og komfort.
 
Publisert: 22. juni 2004
Foto: Njål Svingheim, JernbaneverketFoto: Njål Svingheim, Jernbaneverket
Jernbaneverket presenterer nå detaljerte opplysninger om alle landets jernbanestasjoner med ordinær persontrafikk. Tilgjengeligheten for passasjerer er et av temaene i oversikten som finnes på Jernbaneverkets nettsider. På Jærbanen settes det inn ressurser for å gi bedre påstigningsforhold til lokaltogene.
 
Publisert: 21. juni 2004
Foto: MiljøverndepartementetFoto: Miljøverndepartementet
Stortinget har behandlet stortingsmeldingene St. meld. nr. 23 (2003 - 2004) Boligpolitikken og St. meld. nr. 24 (2003 - 2004) Nasjonal transportplan 2006 - 2015. Stortinget gir blant annet støtte til regjeringens politikk om økt tilgjengelighet og bruk av strategien universell utforming på begge områdene. I tillegg er det gjort nye vedtak.
 
Publisert: 12. mars 2004
Foto av samferdselsminister Toril SkogsholmFoto av samferdselsminister Toril Skogsholm
Samferdselsminister Toril Skogsholm poengterte at Nasjonal Transportplan (NTP) 2006 - 2015 prioriterer utbygging og tiltak som reduserer ulykkene i vegtrafikken og som bidrar til mer miljøvennlig transport i byområdene og bedre framkommelighet i hele landet. Prinsippet om universell utforming skal fortsatt stå sentralt, og et nytt program, "BRA-programmet", skal styrke satsingen på tilgjengelighet for alle i transportsektoren.
 
Publisert: 17. februar 2004
Fra bussterminalen på Bekkestua. Foto: MiljøverndepartementetFra bussterminalen på Bekkestua. Foto: Miljøverndepartementet
Fra fredag 13. februar 2004 skal bare bybusser som følger EUs rådsdirektiv 2001/85/EF, også kalt bussdirektivet, godkjennes i Norge. Det betyr blant annet at de skal være tilgjengelige for funksjonshemmede, også rullestolbrukere. Forbedringene vil imidlertid ha betydning for mange passasjergrupper.
 
Publisert: 12. februar 2004
Logoen til Statens vegvesenLogoen til Statens vegvesen
Tildelingsbrevene til direktorater og statsbedrifter er departementenes årlige bestilling til underliggende etater. Her angis hovedretning, oppgaver og budsjett for kommende år. Samferdselsdepartementet ber flere av sine direktorater, underliggende etater og bedrifter legge vekt på tilgjengelighet og universell utforming i 2004.
 
Publisert: 09. februar 2004
Foto: Vest-Busscar ASFoto: Vest-Busscar AS
EUs bussdirektiv, som blant annet krever bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede i bybusser, blir gjennomført i Norge i 2004. Vest-Busscar i Stryn har utviklet en buss som følger direktivet, og som karakteriseres som en av Europas best tilrettelagte busser. NettBuss i Drammen har satt en av bussene i prøvedrift, og planlegger å kjøpe flere.
 
Publisert: 18. september 2003
Logoen til Den moderna resanLogoen til Den moderna resan

Den nordiske designkonkurransen om tilgjengelig kollektivtrafikk ble gjennomført i 2001-2002 som ett samarbeidsprosjekt mellom Nordiska Handikappolitiska Rådet og samferdselsdepartementene i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Resultatet av konkurransen ble presentert ved en sluttkonferanse i april 2002 i Helsingfors. Sluttrapporten fra prosjektet "Den moderna resan - Från start till mål", med presentasjoner av vinnerprosjektene, foreligger nå.

 

 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.