Samferdsel

Mange tør ikke reise kollektivt


Publisert: 22. oktober 2015

I sommer ble Mirnesa Balagic intervjuet av Romerikes Blad om at ledsagertjenestene på Gardermoen, og spesielt togstasjonen der, må bli bedre. Mange andre med funksjonsnedsettelser har også negative erfaringer med kollektivtransport, viser en ny undersøkelse. (Foto: Skjermdump av sak fra Romerikes Blad)I sommer ble Mirnesa Balagic intervjuet av Romerikes Blad om at ledsagertjenestene på Gardermoen, og spesielt togstasjonen der, må bli bedre. Mange andre med funksjonsnedsettelser har også negative erfaringer med kollektivtransport, viser en ny undersøkelse. (Foto: Skjermdump av sak fra Romerikes Blad)Mange personer med funksjonsnedsettelser tør ikke reise kollektivt. Kanskje en "travel-buddy" kan gjøre reisen enklere?

Hva er årsaken til at personer med nedsatt funksjonsevner unngår å reise kollektivt? Finnes det tiltak som kan bedre situasjonen?

Dette var forskningsspørsmålet Transportøkonomisk institutt (TØI) stilte seg da de skulle gjennomføre en studie om hvordan personer med nedsatt funksjonsevne forholder seg til kollektivtransport.

Forventer å møte problemer

En viktig barriere er usikkerhet og forventninger om at man vil møte problemer, viser det seg.

Mange reiser aldri kollektivt fordi de har hatt tidligere erfaringer som har vært negative. De er usikre og de har manglende kjennskap til kollektivtrafikken, viser undersøkelsen.

Summen av forventningene om å møte problemer gjør at de avstår fra å reise kollektivt.

Sjåfører som ikke hjelper

Flere har opplevd problemer med å kjøpe billett eller at sjåfører ikke har hjulpet dem. Mange har hatt problemer med å komme seg om bord i transportmidlet og de har opplevd at lite eller manglende informasjon.

Informantene i undersøkelsen blir spurt om hvilke tiltak kan gjøre reisen enklere. Noen ganger etterspør de tiltak som allerede eksisterer, viser det seg.

Dette forteller forskerne at informasjonsarbeidet ikke fungerer godt nok.

"Travel-buddy" er positivt

Forskerne gjennomførte også en studie hvor de fulgte noen av informantene på en kollektivreise. Dette ga forskerne et godt innsyn i hvordan reisen oppleves.

Ut fra denne studien mener de at det kan se ut som om bruk av "travel buddy", altså en som hjelper folk og ledsager dem på de første turene, kan øke bruken av kollektivtransport i denne gruppen. Flere fikk positive opplevelser av å ha med seg noen.

Noen sier at de ikke reiser kollektivt fordi de har andre alternativer som fungerer bedre for dem i hverdagen. De opplever ikke en begrensning i deres bevegelsesfrihet. Men som ikke har denne muligheten, sier derimot at de opplever begrenset frihet i hverdagen.

Universell utforming ikke nok

Forskerne slår fast at selv et universelt utformet kollektivtilbud ikke når alle. I tillegg til målet om universell utforming, bør man derfor også vurdere bedre individuelt tilpassede løsninger som tiltak.

Arbeidet er utført på oppdrag fra Deltasenteret av Kjersti Visnes Øksenholt og Jørgen Aarhaug, begge forskere ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Kilde: Deltasenteret

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.