Samferdsel

Hvorfor er det noen som ikke reiser kollektivt?


Publisert: 08. oktober 2015

NSBs nye tog er langt enklere å reise med for personer med nedsatt funksjonsevne. Men mange reiser likevel ikke kollektivt. (Foto: NSB)NSBs nye tog er langt enklere å reise med for personer med nedsatt funksjonsevne. Men mange reiser likevel ikke kollektivt. (Foto: NSB)    På et seminar i Oslo den 19. oktober lanseres den første rapporten i Norge som kan gi svar på hvorfor så mange med funksjonsnedsettelser ikke reiser kollektivt.

Til tross for flere år med oppmerksomhet rundt universell utforming i kollektivtransport er det få med nedsatt funksjonsevne som reiser kollektivt.

Hva årsaken er til det, får vi svar på i en ny forskningsrapport som lanseres i Oslo den 19. oktober.

Kjersti Visnes Øksenholt, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført dybdeintervjuer med personer med nedsatt syn, nedsatt bevegelighet og andre typer funksjonsnedsettelser. Forskeren har også reist sammen med enkeltpersoner på kollektive transportmidler i Oslo.

Øksenholt og kolleger gjorde i 2014 en litteraturgjennomgang på oppdrag fra Deltasenteret. Målet var å finne ut mer om hvorfor så få med nedsatt funksjonsevne velger å ikke reise kollektivt. De fant at det er gjort lite forskning på dette. Nå har de altså selv forsket på temaet.

Mer informasjon og påmelding til seminaret her.

Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Transportøkonomisk institutt

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.