Samferdsel

Skal gjøre reisene enklere


Publisert: 08. oktober 2015

I Statsbudsjettet for 2016 blir det bevilget noe mer til universell utforming på riksvegnettet. (Foto: regjeringen.no) I Statsbudsjettet for 2016 blir det bevilget noe mer til universell utforming på riksvegnettet. (Foto: regjeringen.no) Regjeringen prioriterer tiltak for kollektivtransport og universell utforming i sitt nye statsbudsjett.

Veginvesteringene får et løft i budsjettet som ble regjeringen la fram den 7. oktober. Også universell utforming får sitt.

Det blir foreslått å bruke 89,5 millioner kroner til kollektivtrafikk og tiltak for universell utforming på riksvegnettet. Dette er en økning på 6,5 prosent fra saldert budsjett i 2015.

I tillegg lover regjeringen at 35 millioner kroner fra bompengene skal brukes til å oppgradere holdeplasser og knutepunkter.

Flere gang- og sykkelveier

Bevilgningene til gang- og sykkelveier langs riksveier skal også øke med om lag 50 prosent i 2016, ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Enklere å kjøpe billett

Det skal også bli enklere å planlegge reiser og kjøpe billett på kollektivtransporten her i landet.

Regjeringen arbeider for å få på plass et felles elektronisk billettsystem for hele landet og en nasjonal reiseplanlegger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Kilde: Regjeringen

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.