Samferdsel

Dårlig luft i norske storbyer


Publisert: 08. oktober 2015

Trafikken i norske storbyer gjør at mange byboere blir syke. (Foto: Colourbox)Trafikken i norske storbyer gjør at mange byboere blir syke. (Foto: Colourbox)    Vi tenker ofte på Norge som et land med mye frisk luft. Men det gjelder ikke storbyene våre. Mange blir syke av lufta de puster inn.

Norge ble nylig dømt i EFTA-domstolen for brudd mot EUs luftkvalitetsdirektiv.

Det var Astma- og Allergiforbundet som klaget Norge inn for EFTA.

Både miljøbevegelsen, Folkehelseinstituttet og NAAF har i en årrekke har slått alarm om luftkvaliteten i norske byer.

Nitrogenoksid er verstingen

Hovedårsaken til dommen i EFTA er at de fleste store byer i Norge har for stor konsentrasjon av nitrogenoksid (NO2). Eksos fra veitrafikk er den viktigste kilden og spesielt eksos fra dieseldrevne kjøretøy.

Miljøverndirektoratet er bekymret over at fem store byer i Norge har vedvarende overskridelser av grenseverdiene for lokal luftkvalitet.

Større risiko for å bli syk

Befolkningen får større risiko for å utvikle eller forverre luftveis- og hjertekarsykdommer. Dette gjelder spesielt barn, eldre og syke.

Dette skriver Miljødirektoratet i et brev til Klima- og miljødepartementet.

Direktoratet har hatt møter i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen om status og utfordringer. Flere av byene har ikke laget tilfredsstillende tiltaksutredninger, men kommenterer at de nå tar fatt i dette. Det kommer også klart fram at kommunene mangler målrettede virkemidler som de kan sette inn for å redusere utslipp av NO2 fra kjøretøy.

Opp mot 2000 rammet i Bergen

En rapport Meteorologisk institutt har utarbeidet på oppdrag fra Bergen kommune viser at opp mot 2000 bergensere bor i helsefarlig luft hele året. Særlig er det beboere rundt tunnelutløp i Bergen sentrum som rammes ifølge NRK.

Kilder: Miljødirektoratet og NRK.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.