Samferdsel

Rettigheter for båtpassasjerer


Publisert: 06. mai 2015

Personer med funksjonsnedsettelser har EU-rettigheter når de går om bord i hurtigbåter og ferjer. (Pressefoto: Fjord 1)Personer med funksjonsnedsettelser har EU-rettigheter når de går om bord i hurtigbåter og ferjer. (Pressefoto: Fjord 1)Gjennom EØS-samarbeidet har Norge sluttet seg til en rekke krav og rettigheter i EU. For mange i Norge er rettigheter for båtpassasjerer aktuelle. Her er de.

Gjennom EØS-samarbeidet har Norge altså sluttet seg til rettigheter for personer med redusert bevegelighet.

Passasjerer med nedsatt funksjonsevne og passasjer med redusert bevegelighet hindres ofte å reise med båt. Det kan skyldes både manglende tilgjengelighet og fravær av assistanse for å imøtekomme disse passasjerens nødvendige behov.

EØS-forordningen minner om at det er forbudt å diskriminere noen på grunnlag av nedsatt funksjonsevne eller redusert bevegelighet, også når de skal om bord i eller reiser med båt.

Under forutsetning av at passasjeren på forhånd har varslet om assistansebehov, skal assistanse være gratis. I tillegg må båtpersonalet ha kunnskap egnet til å gi assistanse til personer med nedsatt funksjonsevne.

Du finner mer om EU-rettighetene til båtpassasjerer her.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.