Samferdsel

Lovendringsforslag om handikapparkering


Publisert: 15. april 2015

Nå kan vi bedre parkeringsmuligheter for funksjonshemmede og mer forutsigbare parkeringsregler for alle. (Foto: Istockphoto)Nå kan vi bedre parkeringsmuligheter for funksjonshemmede og mer forutsigbare parkeringsregler for alle. (Foto: Istockphoto)Regjeringen vil endre reglene for handikapparkering i Norge.

Situasjonen for de som vil parkere på handikapparkeringer er bedre enn for et par år siden. Men vi har fortsatt en lang vei å gå, sier Sven Michaelis til Haugesunds Avis. Han er nasjonal prosjektleder for universell utforming i Kartverket,.

I dag er det ikke et krav at parkeringsplasser bygges etter universell utforming. Dette kan det bli en endring på med nye regler.

Lovforslaget innebærer at vi kan få et nytt felles regelverk for offentlig og privat parkering. Dette mener Samferdselsdepartementet kan bidra til like vilkår og mer seriøs og forutsigbar praksis.

Lovendringen kan fjerne dagens forvirring rundt hvilke vilkår som gjelder ved den enkelte parkering.

Felles skilting vil skape oversiktlighet og forutsigbarhet for alle.

Lovendringen kan også bidra til å renske ut useriøse aktører i parkeringsbransjen.

Nettavisen Universell Utforming har også tidligere skrevet om handikapparkering. Les mer her.

Kilder: Norges Handikapforbund og Haugesund Avis

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.