Samferdsel

Usikkerhet en barriere for bruk av kollektivtransport


Publisert: 28. januar 2015

Frykten for problemer underveis på reisen holder trolig mange med funksjonsnedsettelser tilbake fra å reise kollektivt. (Foto: visitnorway.no)Frykten for problemer underveis på reisen holder trolig mange med funksjonsnedsettelser tilbake fra å reise kollektivt. (Foto: visitnorway.no)Frykter du problemer på reisen, så dropper du kollektivtransport.

Mange med nedsatt funksjonsevne lar være å bruke kollektive transportmidler. Hvorfor er det slik?

En sannsynlig forklaring er at ganske mange frykter at det vil oppstå problemer på reisen.

Få forskere har sett på dette problemet. Men noen har gjort det, og nå har forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI) forsøkt å samle den kunnskapen som finnes. De har foretatt det som kalles en litteraturgjennomgang.

Det eksisterer ikke bare fysiske barrierer i forhold til det å ta seg rundt ute i samfunnet. Det finnes også kognitive barrierer, altså mentale hindringer som holder oss tilbake. Ofte kan de siste være knyttet til manglende informasjon og manglende evne til å orientere seg.

Litteraturgjennomgangen som TØI-forskerne har gjort på oppdrag fra Deltasenteret, har spesielt søkt etter studier om det som kalles ikke-brukere av kollektivtransport.

Forskerne ved TØI mener at det internasjonalt kun finnes én relevant studie av problemet. Denne slår fast at barrierer knyttet til forventninger og usikkerhet er avgjørende.

TØI-forskerne mener dette er noe vi behøver mer kunnskap om.

Rapporten fra forskerne finner du her.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.