Samferdsel

Universelt utformet hurtigbåt i Ryfylke


Publisert: 14. januar 2015

Fjordlys-fergen ved kaiFjordlys-fergen ved kai

I Ryfylke i Rogaland har det kommet en helt ny hurtigbåt som er universelt utformet. Med dette skal alle hurtigbåtene i Rogaland være utformet for alle.

I 2004 satte Rogaland fylkeskommune krav om universell utforming for kollektiv transport. Med den nye hurtigbåten Fjordlys skal alle hurtigbåten i Rogaland nå være universelt utformet.

Rutene som Fjordlys kjører er en del av Kolumbus, et fylkeskommunalt foretak som administrerer kollektivtrafikk i Rogaland fylke. Kolumbus har hatt universell utforming høyt på agendaen siden de vedtok egen handlingsplan for universell utforming i 2004.

– Enhver passasjer, uansett funksjonsgrad, skal med våre hurtigbåter i prinsippet kunne reise på egenhånd uten å bli hindret, sier Tomas Nesheim til Stavanger Aftenblad. Han er driftsansvarlig for båt hos Kolumbus.

Nesheim har et godt innblikk i hva slags problemer lite tilgjengelighet kan føre til, han sitter nemlig selv i rullestol. Han presiserer imidlertid at universell utforming er mye mer enn tilgjengelighet for rullestol. Begrepet innebærer også å legge forholdene til rette slik at personer med nedsatt syn, hørsel eller personer med andre funksjonsnedsettelser skal kunne reise selvstendig med transportmidlene i fylket.

I tillegg til å være driftsansvarlig på båtene, er han også sjef for alt som har med universell utforming om bord å gjøre.

For rullestolbrukere som Nesheim kan Fjordlys tilby egne plasser designet for å gi dem god plass.

Inngen trinn å stige over er også med på å gjøre båten vennlig for rullestolbrukere.

Blant andre forbedringer som er gjort på den splitter nye båten vil man kunne finne et nytt lydanlegg. Det gir klar lyd og informerer om av og på-stigninger. Anlegget vil kunne være til stor hjelp for syns- og hørselshemmede.

Stor kontrast mellom mørke og lyse farger om bord på båten skal også gjøre det enklere å reise for synshemmede.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.