Samferdsel

Gåing – en del av nasjonal transportplan


Publisert: 30. oktober 2014

Å legge til rette for at flere går, vil gi en rekke gevinster, både for samfunnet og enkeltmennesker, mener en arbeidsgruppe som har lagd et strateginotat til Nasjonal transportplan. (Bilder: Colourbox)Å legge til rette for at flere går, vil gi en rekke gevinster, både for samfunnet og enkeltmennesker, mener en arbeidsgruppe som har lagd et strateginotat til Nasjonal transportplan. (Bilder: Colourbox)Gåing er den vanligste formen for fysisk aktivitet. Men mange har problemer med å bevege seg utendørs. Nå bør det legges bedre til rette for gåing, mener en arbeidsgruppe.

22 prosent av alle reiser foregår til fots, viser den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU). Gåing er en del av alle reiser. 

Gåing bør bli en del av målstyringen i Nasjonal transportplan 2018-2027, mener en arbeidsgruppe som har levert et strateginotat om gåing og universell utforming til transportplanen.

Fotgjengere trenger mer forutsigbarhet

På tvers av alder, kultur og etnisk opprinnelse er gåing den mest utbredte fysiske aktiviteten.

Dersom flere skal velge å gå, og antall fallulykker skal reduseres, er god drift og godt vedlikehold av de stendene hvor folk går helt avgjørende, mener arbeidsgruppen.

Fotgjengerne trenger en infrastruktur med enhetlig og forutsigbar standard.

Tilgjengelighet gjennom hele året

For gående er det viktig med framkommelig og tilgjengelig gjennom hele året.

I framtiden bør det i budsjetter også avsettes midler til for eksempel markering av trapper, oppsetting av rekkverk, utsetting av benker og utbedring av snarveier.

Dette er enkle tiltak som ikke trenger noen reguleringsplan, men som bidrar til økt brukbarhet i transportsystemet, mener arbeidsgruppen.

For å lese mer trykk her.

 

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.