Samferdsel

Bergens første tilgjengelighetspris til SKYSS


Publisert: 05. september 2014

Skyss-direktør Oddmund Sylta (t.v.) mottar Tilgjengelighetsprisen 2014 fra prisoverrekker Henning Warloe. (Foto: Bergen kommune)Skyss-direktør Oddmund Sylta (t.v.) mottar Tilgjengelighetsprisen 2014 fra prisoverrekker Henning Warloe. (Foto: Bergen kommune)For første gang er det delt ut tilgjengelighetspris i Bergen. Den gikk til transportselskapet SKYSS.

Kommunalt råd for funksjonshemmede i Bergen gir tilgjengelighetspris til SKYSS.

Begrunnelse: Selskapet er lydhøre overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det var en stolt SKYSS-direktør Oddmund Sylta som mottok prisen på vegne av SKYSS.

Prisen skal være en påskjønnelse til næringsdrivende, privatpersoner, organisasjoner og offentlige virksomheter som viser stor interesse og gjennomfører tilrettelegging for funksjonshemmede.

Prisen ble overrakt av byråd Henning Warloe i Bergen.

Personer med behov for økt tilgjengelighet er spesielt fornøyd med at SKYSS har fått innført busser med laventré og at mange holdeplasser har fått universell utforming. SKYSS får også ros for bra rutetabeller, digital informasjon om hvilke busser som stopper og ledelinje til stoppunkt.

Også de universelt utformede terminalene trekkes fram, sammen med den trinnløse adkomsten til Bergens flotte bybane.

Selv om brukervennligheten til billettautomatene fortsatt diskuteres, mener rådet at SKYSS har kommet med løsninger som gjør de reisende uavhengig av automatene med kjøp av billetter med mobil, i kiosk eller butikk.

Bybanen i Bergen er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. (Foto: Nina Aldin Thune/Wikimedia Commons)Bybanen i Bergen er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. (Foto: Nina Aldin Thune/Wikimedia Commons)

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.