Samferdsel

Standardisering av persontransport


Publisert: 05. september 2014

Standardisering kan gjøre uu-arbeidet med busstransport mer effektivt. (Illustrasjonsfoto: iStock)Standardisering kan gjøre uu-arbeidet med busstransport mer effektivt. (Illustrasjonsfoto: iStock)Standard Norge har nå satt i sving en ny standardiseringskomite for universell utforming innenfor persontransport.

Standard Norge har nå fått penger av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til å sette i gang et nytt standardiseringsprosjekt. Her er det spesielt busser som vil få oppmerksomhet.

Standard Norge vil ha med både bussprodusenter, transportselskaper, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner i arbeidet. Og mange har meldt at de vil være med, ifølge Standard Norge.

I den nye stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2014-2023 slås det fast at man ikke har kommet så langt med universell utforming på området som ventet.

Planleggingen i forbindelse med transporttiltak for universell utforming har vist seg å bli mer omfattende enn man regnet med, og tiltakene har generelt kostet mer enn antatt.

Samtidig viser brukererfaringer at universell utforming på mange områder ikke er gjennomført og at mange passasjerer med nedsatt funksjonsevne føler ubehag, for eksempel om de skal reise med fly eller buss. Dette har kommet fram gjennom reisevaneundersøkelser.

Standard Norge mener at mye kan oppnås gjennom å bruke standardisering som verktøy.

Prosesser for å skape økt tilgjengelighet til offentlig transport kan bli mer effektive.

Komiteen som nå er etablert skal utarbeide en standard for universell utforming av busser.

Les mer hos Standard Norge

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.