Samferdsel

Storsatsing langs Østfoldbanen


Publisert: 03. juli 2014

Ved Mysen stasjonen er arbeidet i full gang. (Foto: Jernbaneverket)Ved Mysen stasjonen er arbeidet i full gang. (Foto: Jernbaneverket)

Langs jernbanen fra Ski til Mysen – Østfoldbanens østre linje – blir fem stasjoner kraftig satt i stand de neste 11 ukene. Det betyr bedre tilgjengelighet for flere.

Ikke siden banen var ny på 1800-tallet har Østfoldbanen Østre linje gjennomgått en større forandring enn i sommer. Samtlige av banens stasjoner etter Ski og fram til Mysen blir i løpet av sommeren totalt forandret.

Rundt 300 millioner investerer Jernbaneverket på et prosjekt som vil få store ringvirkninger.

Plattformer langs Østfoldbanens østre linje får nå universell utforming. På for eksempel Kråkstad stasjon blir det ledelinjer, informasjonsanlegg, ny belysning og nye leskur.

Askim er en av stasjonen som blir totalt forandret i løpet av sommeren. Fem stasjoner får universell utforming. (Foto: Jernbaneverket)Askim er en av stasjonen som blir totalt forandret i løpet av sommeren. Fem stasjoner får universell utforming. (Foto: Jernbaneverket)

På Tomter stasjon skjer mye av det samme som i Kråkstad. Begge steder får i tillegg nye planoverganger som skiller gående og kjørende trafikk.

 På Spydeberg stasjon skjer også mye av det samme.

Askim stasjon får i tillegg ny undergang under sporene rett ved stasjonsbygningen. Denne undergangen får, som alle de andre stasjonsløsningene, universell utforming med heis og trapper.

Mysen stasjon er endestasjon for det meste av lokaltrafikken på Østre linje. Også her blir det nye plattformer med tilhørende ledelinjer, belysning og informasjonsanlegg.

– Det er enormt mye som skal bygges i løpet av disse 11 ukene, sier Erik Munch-Søegaard i Jernbaneverket.

Etter planen skal alt være klart 7. september.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.