Produkter

Hva er riktig utstyr?


Publisert: 21. mars 2013

Folk med nedsatt hørsel møter ofte store utfordringer når de benytter tilbud og tjenester rettet mot allmennheten. (Foto: Istockphoto) Folk med nedsatt hørsel møter ofte store utfordringer når de benytter tilbud og tjenester rettet mot allmennheten. (Foto: Istockphoto)

En ny veileder hjelper deg med å velge riktig hørselsteknisk utstyr for lokaler rettet mot allmennheten.

Landsforeningen for hørselshemmede (LFH) regner med at det finnes ca. 700 000 mennesker med nedsatt hørsel i Norge. Dette er en viktig kunde- og brukergruppe for butikker, legekontor, offentlige kontorer, hoteller, møterom og kinoer.

Likevel møter mennesker med nedsatt hørsel ofte store utfordringer når de benytter tilbud og tjenester rettet mot allmennheten.

Løsningene finnes

Det finnes utstyr som kan bedre situasjonen for både hørselshemmede og tjenesteleverandører som ønsker å gi alle sine kunder et godt tilbud.

Det finnes også krav til å installere hørselsteknisk utstyr i gitte situasjoner.

Tilbudet lite kjent

Inntrykket er at tilbudet innen hørselsteknisk utstyr er lite kjent.

Deltasenteret har derfor fått utarbeidet en veileder for å spre kunnskap om mulighetene og bidra til at tjenesteleverandører kan finne riktig utstyr for sin virksomhet.

Presenterer løsninger

Veilederen presenterer løsninger for ulike situasjoner og beskriver funksjonalitet, drift, vedlikehold og kostnadsnivå. Den omtaler også prinsipper for lydoverføring og gir eksempler på hvordan produkter kan kombineres for å skape et godt kommunikasjonsmiljø for hørselshemmede.

Veilederen er utarbeidet av SINTEF på oppdrag av Deltasenteret.

Veilederen er fritt tilgjengelig her.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.