Produkter

Høreapparat brukes lite


Publisert: 14. november 2012

Kun 20 prosent av alle som bruker høreapparat, benytter seg av apparatet i minst en time om dagen. Årsaken er ofte dårlig tilpasning.

Høreapparatbrukere har trolig lav følelse av eierskap til høreapparatet sitt. Mange kan også ha liten grad av forståelse for eget hørseltap, tror forskere ved SINTEF IKT.

Hos audiograf

Når en hørselhemmet person skal få høreapparat, er det vanlig at dette skjer hos audiograf. Audiografen tilpasser apparatet via pc, og basert på muntlige tilbakemeldinger fra brukeren. Brukeren forholder seg for øvrig passiv til tilpasningen.

Mange hørselshemmede bruker høreapparatet sitt lite. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)Mange hørselshemmede bruker høreapparatet sitt lite. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

SINTEF har nå utført en forstudie for å se om dette kan endres, gjennom å gjøre brukeren til en mer likeverdig samarbeidspartner for audiografen.

Et arbeidsbord

Forstudien ble gjennomført i samarbeid med bedriften Audioplus og med midler fra Forskningsrådet. Også Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er trukket inn i samarbeidet.

Ut av studien er det vokst fram en ide om et lydrom med et arbeidsbord som har en berøringsfølsom skjerm som bordplate. En slik arbeidsflate kan styrke samspillet mellom de to partene, og gjennom å demonstrere modeller/ løsninger og simulere ulike lydbilder, vil det samtidig gi brukeren mestringsfølelse.

Les mer på SINTEF sine nettsider.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.