Produkter

Trøblete emballasje


Publisert: 25. oktober 2012

For eldre kvinner kan det være vanskelig å åpne små metallringer på hermetikk. (Foto: iStockphoto)For eldre kvinner kan det være vanskelig å åpne små metallringer på hermetikk. (Foto: iStockphoto)Eldre kvinner kan ha problemer med å åpne bokser, poser og annen matvareemballasje.

Andelen eldre i samfunnet vil øke i tiden som kommer. De fleste eldre bor hjemme og klarer seg selv. En av forutsetningene for å klare seg selv er å kunne lage mat. Å lage mat innebærer flere ting, blant annet å kunne håndtere matvareemballasje.

En masteroppgave skrevet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) viser at mange eldre kvinner har problemer med å åpne mye av dagens matvareemballasje.

Metallringen brekker

Hermetikkbokser med metallringer er et eksempel på emballasje som flere av kvinnene synes er vanskelig å åpne.

Metallringen er ofte for liten og har en tendens til å brekke.

Juicekartonger med små skrukorker eller folieflipp, lokk på glassemballasjen og skrukorker på mineralvann er også eksempler som blir nevnt av de eldre som Anne Elizabeth Sørhuus har intervjuet.

Svak håndkraft

Hun har konsentrert seg om eldre kvinner, fordi de har svakere håndkraft enn menn. Intervjuene tyder på at matvareprodusentene ikke tar hensyn til brukervennlighet når de utformer emballasjen. Kvinnene Sørhuus intervjuet ga eksempler på god og dårlig emballasje, og ga råd om hvordan emballasjen bør utformes for å bli bedre.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.