Produkter

Ny nettavis for lesesvake


Publisert: 11. april 2012

Ikke alle klarer å lese vanlig tekst. Stiftelsen Klar Tale har derfor lansert den første norske nettavisen for dem med lesevansker og behov for alternativer til andre nyheter.

"Nyheter i bilder" (www.nyheteribilder.no) er et prøveprosjekt for dem som ikke har så lett for å lese vanlig tekst. Dette er en lettlest nettavis med grafiske tegn og symboler, som skal gjøre nyheter tilgjengelige for alle.

Nettavisen har også tale for å lese opp nyheter.

Den lettleste avisen Klar Tale (www.klartale.no) har hittil vært det eneste tilbudet for dem som vil lese en tekst med større skrift og et enklere språk. Denne vil fortsatt eksistere.

Personer med lesevansker kan ha lettere for å lese en tekst med symboler som supplement til teksten. Personer med lesevansker kan ha lettere for å lese en tekst med symboler som supplement til teksten.

"Nyheter i bilder" skal bli et nettsted som satser mer på visualisering av nyheter ved hjelp av grafiske tegn. Dette vil fremme forståelsen for grupper med for eksempel dysleksi, fremmedspråklige, utviklingshemmede eller andre med lesevansker.

Stiftelsen Klar Tale har utviklet nye løsninger i samarbeid med Normedia AS, ISAAC Norge, Haug skole, Nordvoll skole og Haukåsen skole.

"Nyheter i bilder" utvikles i et prosjekt støttet av Forskningsrådets program IT Funk og Utdanningsdirektoratet.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.