Produkter

Nettverk etablert


Publisert: 16. februar 2012

Onny Eikhaug er programansvarlig for Norsk Designråds satsing på Design for alle og for nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle. (Foto: Norsk Designråd)Onny Eikhaug er programansvarlig for Norsk Designråds satsing på Design for alle og for nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle. (Foto: Norsk Designråd)De som arbeider med undervisning i universell design i Oslo- og Østlandsområdet har nå etablert et nettverk.

Det var da Norsk Designråd og Deltasenteret 12.-13. januar arrangerte et seminar og en workshop om Design for alle som et verktøy i undervisningen, at nettverket ble etablert.

Her møttes elever og lærere som arbeider med undervisning i universell utforming.

Deltakerne fikk en grunnleggende innføring i temaet og bruk av konkrete verktøy og praktiske metoder som kan videreføres og implementeres i designundervisningen ved ulike læresteder.

Verktøy og metoder baserer seg på boken Innovating with people og nettguiden www.inclusivedesign.no.

Mange av deltakerne på seminaret trodde de var alene om å jobbe med dette. Det var derfor positivt å møte andre med felles interesser.

– De vil dra nytte av hverandres erfaringer og jobbe videre i fellesskap. Norsk Designråd vil følge opp dette nettverket og arrangere nytt seminar senere i år, sier Onny Eikhaug, daglig leder i Designrådets nyskapingsprogram "Innovasjon for alle".

Rapport fra seminaret ligger her på Designrådets hjemmeside.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.