Publisert: 09. oktober 2006
Utsnitt av kart som viser pilotkommunerUtsnitt av kart som viser pilotkommuner
Fem byer har tatt imot Miljøverndepartementets utfordring om å gjøre sentrumsområdene tilgjengelig for alle. Trondheim, Stavanger, Notodden, Skien og Drammen presenterte sine planer på en samling i september.
 
Publisert: 25. september 2006
Foto av politisk rådgiver Morten WasstølFoto av politisk rådgiver Morten Wasstøl
Miljøverndepartementet vil i 2007 satse enda sterkere på tiltak som kan stimulere kommuner til å jobbe med universell utforming. Kommunene skal oppmuntres til å bygge opp kompetanse, innarbeide universell utforming i sin planlegging og ikke minst gjennomføre praktiske tiltak for økt tilgjenglighet.
 
Publisert: 19. september 2006
Nettstedet Naturvennlig tilretteleggingNettstedet Naturvennlig tilrettelegging
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har opprettet nettstedet "Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv". Det gir eksempler på naturvennlige tilretteleggingstiltak for friluftsliv, samt faglige råd og anbefalinger. Det er egne sider om universell utforming.
 
Publisert: 24. august 2006
Forsida til fylkesdelplanen i HordalandForsida til fylkesdelplanen i Hordaland
Fylkesdelplanen Deltaking for alle - universell utforming vart vedteken av Fylkestinget i Hordland 13.06.2006. Planen dekker digital deltaking, opplæring, offentlege bygg og anlegg, bustader, offentleg samferdsel og friluftsliv og reiseliv og har tidsfastsette mål.
 
Publisert: 07. juni 2006
Forsida til fylkesplanen for Møre og RomsdalForsida til fylkesplanen for Møre og Romsdal
Fylkesplanen for Møre og Romsdal 2005 – 2010 er godkjent av Kongen i statsråd. Planen legg vekt på folkehelse, barn og unge, universell utforming og verdiskaping av kultur og kulturminne.
 
Publisert: 22. mai 2006
Logoen til programmet Livskraftige kommunerLogoen til programmet Livskraftige kommuner
Miljøverndepartementet og KS har inngått en femårig samarbeidsavtale for å styrke miljø og samfunnsutviklingen i kommunene. Alle landets kommuner inviteres til å delta i programmet. Kommunene skal få drahjelp til det lokale arbeidet med å utvikle en offensiv politikk for miljø og samfunnsutvikling.
 
Publisert: 05. mai 2006
Utsnitt av disposisjonsplan for planområdetUtsnitt av disposisjonsplan for planområdet
Kan en idrettsbarnehage tilrettelegges for alle barn, også barn med funksjonsnedsettelser? Et studentprosjekt tar opp spørsmålet.
 
Publisert: 18. april 2006
Stockholms byvåpenStockholms byvåpen Stockholm har som mål å bli verdens mest tilgjengelige by innen utgangen av 2010. Sentralt i arbeidet står "Tillgänglighetsprojektet" i kommunen.
 
Publisert: 06. april 2006
Fredrikstad er en av kommunene som skal inkludere universell utforming i folkehelsearbeidet. Foto. Svein Magne FredriksenFredrikstad er en av kommunene som skal inkludere universell utforming i folkehelsearbeidet. Foto. Svein Magne Fredriksen
Prosjektet "Helse i plan" skal styrke folkehelsen ved å forankre ulike folkehelsetiltak, kommunalt og regionalt, gjennom bruk av plan- og bygningsloven. Universell utforming inngår i prosjektet.
 
Publisert: 22. mars 2006
Foto: Københavns kommuneFoto: Københavns kommune
Borgerrepræsentationen i København godkjente i 2004 en handikappolitisk strategi med visjoner og målsettinger for tilgjengeligheten i byen. Konkrete handlingsplaner for de respektive sektorområdene er under utvikling.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.