Publisert: 05. juni 2007
Foto: Svein Magne FredriksenFoto: Svein Magne Fredriksen
I et debattinnlegg i Arkitektnytt påpeker Sverre Setvik at antallet bjørketrær i Norge er tredoblet de siste tjue åra. Dette øker problemene for pollenallergikere.
 
Publisert: 24. mai 2007
Forsiden av temapakken om plansaksbehandlingForsiden av temapakken om plansaksbehandling
Norsk Kommunalteknisk Forening, Forum for Fysisk planlegging har utarbeidet en temapakke med sjekklister, rutiner og andre hjelpemidler for å inkludere universell utforming i planleggingen.
 
Publisert: 10. mai 2007
Forsiden av stortingsmeldingen om miljøpolitikkenForsiden av stortingsmeldingen om miljøpolitikken
I stortingsmeldingen om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (St meld nr 26 2006-2007) presenterer regjeringen sin politikk for å møte utfordringene framover. Universell utforming skal brukes som en strategi for bærekraftig utvikling, likestilling og deltakelse for alle.
 
Publisert: 22. mars 2007
Utdrag av plankartet for StavsbergUtdrag av plankartet for Stavsberg
Kommundelplanen for området Stavsberg i Hamar er vedtatt. Planen inneholder en rekke planbestemmelser om tilgjengelighet for alle og universell utforming.
 
Publisert: 20. februar 2007
To støtteordninger som retter seg spesielt mot konkrete forbedringstiltak for universell utforming og økt tilgjengelighet har begge søknadsfrist 1. mars 2007. Den ene forvaltes av Husbanken, den andre av Direktoratet for naturforvaltning.
 
Publisert: 15. januar 2007
Fra rapporten om bærekraft og utdanningFra rapporten om bærekraft og utdanning
I rapporten ”Bærekraftig utvikling” klargjør Utdanningsdirektoratet mål, prioriteringer og enkelte tiltak for utdanning for bærekraft i grunnopplæringen. Målene gjelder for perioden 2006–2010. Universell utforming er inkludert i den sosiale bærekraftdimensjonen.
 
Publisert: 03. januar 2007
Foto: Åsmund KildeFoto: Åsmund Kilde
Det satses sterkt på universell utforming av boligprosjekter i Follo. Universell utforming legges også til grunn for større utbygginger og i kommuneplaner.
 
Publisert: 20. november 2006
Foto: Silje HermansenFoto: Silje Hermansen
Bergens viktigste uterom er vurdert i forhold til universell utforming i en mastergradsoppgave fra Universitet for miljø- og biovitenskap. Mye er bra, men mangel på kontraster er et generelt problem.
 
Publisert: 20. november 2006
Copyright: Oslo kommune / Statens kartverkCopyright: Oslo kommune / Statens kartverk

Statens kartverk har utviklet et internettbasert tilgjengelighetskart over Oslo i samarbeid med Oslo kommune. Kartet omfatter Oslo sentrum, viser tilgjengeligheten i gatemiljøet og har opplysninger om tilgjengeligheten i viktige bygninger.

 
Publisert: 31. oktober 2006
Våpenskjoldet til Rogaland fylkeskommuneVåpenskjoldet til Rogaland fylkeskommune
Fylkesutvalget i Rogaland har vedtatt å sende forslag til Fylkesdelplan for universell utforming ut på høring. Frist for uttalelse til planforslaget er 20. desember 2006.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.