Publisert: 09. oktober 2007
Utsnitt av tilgjengelighetskartet som er laget over Bergen sentrum.Utsnitt av tilgjengelighetskartet som er laget over Bergen sentrum.
Nå blir det enklere for bevegelseshemmede å planlegge kjøreruter i Bergen sentrum. Et tilgjengelighetskart viser hvordan bevegelseshemmede som bruker rullestol lettest tar seg fram i den indre del av landets nest største by.
 
Publisert: 28. september 2007
Prosjektet Universell utforming på strekningen fra Åndalsnes til Bjorli, kan bli ødelagt av et kontroversielt kommunalt vedtak. Det mener Naturvernforbundet, som krever at fylkesmannen i Møre og Romsdal griper inn og nekter bygging av et ruvende lager i Rauma kommune.
 
Publisert: 24. september 2007
Logoen til OpplandLogoen til Oppland
Oppland fylkeskommune akter å gå i første rekke i arbeidet med universell utforming. Etter at fylkestinget har fattet konkrete og prinsippielle vedtak, tillates det ikke noe slinger i valsen i framtida.
 
Publisert: 13. september 2007
Personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne  delta i samfunnet på lik linje med andre.Personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre.
En veileder for plan- og bygningsloven er lagt ut på nettstedet til Miljøverndepartementet. Den blir løpende oppdatert. Veiledningsmateriale om universell uforming i planleggingen er lagt inn under et eget kapittel; "Spesielle plantema".
 
Publisert: 23. august 2007
Illustrasjon fra rapporten. Kartkilde: Norkart AS.Illustrasjon fra rapporten. Kartkilde: Norkart AS.
Forsøksstrekninger med ledelinjer for blinde og svaksynte ble lagt ut i Kristiansand høsten 2005. De er laget i tråd med anbefalinger fra tidligere forskningsprosjekt. Nå foreligger resultatene fra testing av praktisk bruk.
 
Publisert: 07. august 2007
Forsiden til høringsutkastet til kommunedelplanForsiden til høringsutkastet til kommunedelplan
Oslo kommunes Kommunedelplan for torg og møteplasser er lagt ut til offentlig ettersyn. Universell utforming foreslås blant annet sikret gjennom egen bestemmelse.
 
Publisert: 29. juni 2007
Illustrasjon: Statistisk sentralbyråIllustrasjon: Statistisk sentralbyrå
KOSTRA-arbeidsgruppen for kulturminner, natur- og nærmiljø anbefaler at det i 2007 registreres hvor mange søknader kommunene har fått om dispensasjon fra byggeforskriftens krav om tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede.
 
Publisert: 14. juni 2007
Foto: Svein Magne FredriksenFoto: Svein Magne Fredriksen
Trondheim kommune har bedt Miljøverndepartementet vurdere om kommunen kan bruke reguleringsbestemmelser til å stille krav til universell utforming av bygninger som går utover teknisk forskrift.
 
Publisert: 08. juni 2007
Foto: Stig WestonFoto: Stig Weston
Universell utforming og "Livskraftige kommuner" var tema for statssekretær Henriette Westhrin da hun nylig møtte alle landets fylkesmenn. Hun framholdt at både utviklingsprogrammet "Livskraftige kommuner" og universell utforming som strategi handler om å få virkemidler til å virke sammen der all handling må begynne – nemlig lokalt.
 
Publisert: 06. juni 2007
images/storiesimages/stories
Plan- og bygningsloven gir viktige føringer for samfunnsutviklingen. Den er et verktøy for planlegging, vern, medvirkning, utbygging og utforming av samfunnet og fysisk verdiskaping. Introduksjonsheftet gir en forenklet innføring i loven.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.