Publisert: 28. februar 2008
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.  (Foto: Bjørn H. Stuedal)Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. (Foto: Bjørn H. Stuedal)
Regjeringen har lagt fram en ny plandel av plan- og bygningsloven. Den nye loven gir blant annet lokale myndigheter muligheten til å sikre folks tilgang til friluftsliv og rekreasjonsområder, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.
 
Publisert: 07. februar 2008
Merete Agerbak-Jensen (i midten) overrakte prisen til de glade Pushak-jentene. Fra venstre Camilla Langeland, Sissil Morseth Gromholt, Gyda Drage Kleiva og Marthe Melbye. (Foto: Husbanken.)Merete Agerbak-Jensen (i midten) overrakte prisen til de glade Pushak-jentene. Fra venstre Camilla Langeland, Sissil Morseth Gromholt, Gyda Drage Kleiva og Marthe Melbye. (Foto: Husbanken.)
"Vestkantsøppel dumpet i Groruddalen". Går man tilbake i tid hendte det at man fant overskrifter av dette slaget når Nedre Rommen i Oslo ble omtalt i mediene. Men nå skal i alle fall området gjennomgå en grundig forvandling: Med prosjektet "30 grader sør" har de fire jentene ved arkitektkontoret Pushak vunnet konkurransen om noen av Norges mest spennende boliger i Groruddalen.
 
Publisert: 26. januar 2008
Bildet viser Svarttjern og prosjektavgrensingen,  slik Friluftsetaten har lagt det fram.Bildet viser Svarttjern og prosjektavgrensingen, slik Friluftsetaten har lagt det fram.
Bydel Grorud i Oslo trekker beboerne aktivt med i planlegging av framtida. Nå har bydelen nettopp arrangert en idédugnad for å få innspill og ønsker om hvordan Svarttjern skal se ut. Et mål er å tilrettelegge for universell utforming av området rundt tjernet.
 
Publisert: 17. januar 2008
Logoen til Standard NorgeLogoen til Standard Norge
Komiteen som arbeider med å lage Norsk Standard for universell utforming av byggverk og tilliggende uteområder, har forlenget sin egen framdriftsplan. - Forslaget er ambisiøst, det er kommet innvendinger, og gjennomgåelsen av kommentarene tar tid, sier Anne Kristoffersen, markedsansvarlig i Standard Norge.
 
Publisert: 20. desember 2007
Jørn Gjennestad er prosjektkoordinator.Jørn Gjennestad er prosjektkoordinator.
Miljøverndepartementet starter på nyåret et prosjekt som skal avklare kostnader og nytte for gjennomføring av universell utforming i eksisterende bygg og uteområder på kommunenivå. – Ett av målene med prosjektet er å finne en metode for å innarbeide universell utforming i kommunenes budsjettarbeid. Det sier Jørn Gjennestad i rådgivingsfirmaet Insam, som koordinerer arbeidet for departementet.
 
Publisert: 15. desember 2007
Illustrasjonsfoto av ringpermer.Illustrasjonsfoto av ringpermer.

Et utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming er nå sendt ut på høring, med uttalelsesfrist 15. mars 2008. Formålet med retningslinjene er blant annet å klargjøre og sikre at hensynet til universell utforming blir ivaretatt i den kommunale og fylkeskommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven.

 
Publisert: 06. desember 2007
I noen tilfeller er det bare heis som duger for å hjelpe  bevegelseshemmede om bord i små båter.I noen tilfeller er det bare heis som duger for å hjelpe bevegelseshemmede om bord i små båter.
Å komme seg om bord i en mindre båt kan være en utfordring for noen hver. Det er fort gjort å skli på glatte og smale dekk, mens man famler etter noe å holde seg fast i. Vanskeligst er det for den som er bevegelseshemmet å komme seg ut i skjærgården, til sol, salt sjø - og fisk på kroken. På Sørlandet jobbes det med å finne løsninger.
 
Publisert: 25. oktober 2007
Svanemerket ble i 1989 innført som et felles nordisk miljømerke.  Nå skal det utredes om svanemerkingen også kan favne en felles merkeordning for tilgjengelighetSvanemerket ble i 1989 innført som et felles nordisk miljømerke. Nå skal det utredes om svanemerkingen også kan favne en felles merkeordning for tilgjengelighet
Komplisert og ressurskrevende. Det er karakteristikken Nordisk Handikappolitisk Råd (NHR) gir forsøket på å få til en felles nordisk merkeordning for tilgjengelighet. Nå skal det utredes hvilke utviklingsmuligheter som finnes innenfor rammene til den eksisterende svanemerkingen.
 
Publisert: 24. oktober 2007
Universell utforming står som punkt nummer en på lista til  fylkesordfører Tom Tvedt i Rogaland. (Foto: Rogaland fylkeskommune.)Universell utforming står som punkt nummer en på lista til fylkesordfører Tom Tvedt i Rogaland. (Foto: Rogaland fylkeskommune.)
Alliansepartiene Ap, KrF, Sp og Venstre er blitt enige om å sette universell utforming helt øverst på lista - som det fremste satsingsområdet i Rogaland i den neste fireårsperioden. Tom Tvedt, som tirsdag ble valgt til ny fylkesordfører i Rogaland, lover at planen for universell utforming skal omsettes fra ord til handling.
 
Publisert: 20. oktober 2007
Norges nye strategi for bærekraftig utvikling har sitt eget kapittel i Nasjonalbudsjettet 2008.Norges nye strategi for bærekraftig utvikling har sitt eget kapittel i Nasjonalbudsjettet 2008.
Norge skal være et foregangsland i arbeidet for bærekraftig utvikling. I Regjeringens strategi, som er beskrevet i et eget kapittel i Nasjonalbudsjettet 2008, har også universell utforming fått sin plass.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.