Publisert: 13. januar 2009
 Jeg ønsker ikke å uttale meg om måten politikerne håndterer disse sakene på, sier Johnny Hommefoss. Han er koordinator for uu-arbeidet i Risør. (Foto: Aust Agder Blad.) Jeg ønsker ikke å uttale meg om måten politikerne håndterer disse sakene på, sier Johnny Hommefoss. Han er koordinator for uu-arbeidet i Risør. (Foto: Aust Agder Blad.)
Risør har vært pilotkommune og søker nå om å bli en ressurskommune innenfor universell utforming. Samtidig vedtar politikerne stadig vekk å dispensere fra loven om tilgjengelighet, skriver Aust Agder Blad. Det godtar ikke handikapforbundet.
 
Publisert: 10. januar 2009
Forsida til rapport fra Husbanken Vest.Forsida til rapport fra Husbanken Vest.
"Det har vært eksempel på at planlegger har fått stort ansvar, men ikke har samarbeidet med brukere. Dette har ført til mindre gode løsninger," lyder en av konklusjonene i en rapport som er laget for Husbanken regionkontor vest.
 
Publisert: 06. november 2008
Bruparken i Drammen er kåret til Norges beste uterom.  (Foto: Kommunalteknikk)Bruparken i Drammen er kåret til Norges beste uterom. (Foto: Kommunalteknikk)
Bruparken i Drammen er kåret til Norges beste uterom. I juryens begrunnelse heter det blant annet at "Parkens fremste kvalitet ligger i at det har lykkes å omskape et område som i utgangspunktet er negativt ladet til et vakkert, moderne, aktivt parkrom."
 
Publisert: 29. august 2008
- Arbeidet med universell utforming av bygninger fokuserer ofte på at forflyttingshemmede skal ha adkomst til alle bygninger. Det er viktig, men vi må ikke glemme at universell utforming også betyr at alle skal ha samme mulighet for rask og sikker rømming ved brann. Dette hensynet må ivaretas, sier avdelingsdirektør Tor Suhrke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
 
Publisert: 14. mai 2008
Forsker Hallvard Ramsland.Forsker Hallvard Ramsland.
Hver femte nordmann sliter med pollenallergi. Frekvensen er enda høyere blant skolebarn. Derfor er det ikke i samsvar med krav om tilgjengelighet og universell utforming når det bygges skoler og barnehager i umiddelbar nærhet til blomstrende or og bjørk. Det mener landets fremste pollenforsker, Hallvard Ramsland.
 
Publisert: 06. mai 2008
Logoen til NALLogoen til NAL
For å sette universell utforming på dagsorden og for å markere satsingen på dette området, har Norske arkitekters landsforbund (NAL) utarbeidet en strategi for universell utforming.
 
Publisert: 30. april 2008
Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.  (Foto: Guri Dahl.)Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa. (Foto: Guri Dahl.)
- De nye lovene som skal fremme tilgjengelighet hadde neppe blitt lagt fram for Stortinget i år om alle tidsfrister skulle ha vært på plass, mener kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Men tidsfrister for allerede eksisterende bygg vil bli nedfelt i forskrifter.
 
Publisert: 30. april 2008
Husbanken og Boligprodusentenes Forening har inngått en samarbeidsavtale som skal gjøre det lettere å få et gjennombrudd i markedet for boliger med universell utforming og andre miljøkrav.
 
Publisert: 04. april 2008
Statsråd Anniken HuitfeldtStatsråd Anniken Huitfeldt
Regjeringen fremmet fredag forslag til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov som forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. Loven skal gjelde på alle samfunnsområder, også i arbeidslivet, og gjør Norge til et foregangsland i Norden.
 
Publisert: 17. mars 2008
 Denne veilederen fra Oslo om ledelinjer kan kommuner  over hele landet dra nytte av. Denne veilederen fra Oslo om ledelinjer kan kommuner over hele landet dra nytte av.

Samferdselsetaten i Oslo har utarbeidet en veileder for bygging av ledelinjer til byens kollektivtrafikk. Ledelinjer opprettes for å gjøre det lettere for blinde og svaksynte å ferdes i hovedstaden. Veilederen forteller om gjennomføring og materialbruk, og vil være nyttig for alle som planlegger for uteområder rundt om i landet.

 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.