Publisert: 14. september 2009
Planoversikt hentet fra designhåndboka.Planoversikt hentet fra designhåndboka.
I Kristiansand vil en utbygging av Tangen gi ressurskommunen et nytt og sentrumsnært leilighets- og næringsområde. Elva og sjøsiden skal gjøres tilgjengelig for byens innbyggere, og det er laget en egen designhåndbok som skal være rettesnor for utformingen av infrastruktur og offentlige fellesområder.
 
Publisert: 05. august 2009
Illustrasjonsbilde av person som dytter rullestol.Illustrasjonsbilde av person som dytter rullestol.
Nesten to av tre kommuneingeniører vet ikke om det finnes noen plan for universell utforming i deres egen kommune. Det forteller NITO, som er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer, på nettstedet sitt. Lisbeth Nygård, som styremedlem i NITO Sør-Trøndelag og engasjert i utfordringene rundt universell utforming, karakteriserer dette som skuffende - men også som ventet.
 
Publisert: 21. juli 2009
Steinkjer vil ha hjelp av innbyggere i kommunen for å få bukt med dårlig utforming og problemer i offentlige rom. Gjennom et skjema på kommunens nettsider skal alle brukergrupper kunne komme med innspill og rapportere om dårlig tilgjengelighet, melder Trønder-Avisa.
 
Publisert: 27. juni 2009
Tegning viser utsnitt av ledelinje.Tegning viser utsnitt av ledelinje.
Ledelinjer skal gjøre det lettere for blinde og svaksynte å finne fram i gatemiljøet. I den nye Storgata i Lillestrøm risikerer synshemmede å kollidere med mange av lyktestolpene. Dette fordi den rillete ledelinjen er lagt bare 15 cm fra stolpene. Blindeforbundet vurderer å anmelde kommunen, melder NRK.
 
Publisert: 25. mai 2009
Illustrasjon av person ved lang trapp.Illustrasjon av person ved lang trapp.
Den første temaveilederen for universell utforming og planlegging etter plandelen i den nye plan- og bygningsloven er nå klar. Veilederen er en rettesnor i arbeidet med å bruke plan- og bygningslovens system og bestemmelser til å gi alle mennesker likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse.
 
Publisert: 18. mai 2009
Runa Bø (Fylkesmannen i Oppland) og Kristin Loe Kjelstad (Oppland fylkeskommune)har stått i spissen for et kurs for 50 planleggere. Her sammen med Tom Hoel fra Miljøverndepartementet. (Foto: Ivar Ødegaard, Fylkesmannen i Oppland.)Runa Bø (Fylkesmannen i Oppland) og Kristin Loe Kjelstad (Oppland fylkeskommune)har stått i spissen for et kurs for 50 planleggere. Her sammen med Tom Hoel fra Miljøverndepartementet. (Foto: Ivar Ødegaard, Fylkesmannen i Oppland.)
Den nye plan- og bygningsloven stiller flere strenge krav til universell utforming. Over hele landet kurses nå kommunale og regionale planleggere for å møte utfordringene som kommer når nye bestemmelser trer i kraft 1. juli.
 
Publisert: 15. mai 2009
Miljøverndepartementet skal ha ansvar for gjennomføringen av flere viktige tiltak på uu-sektoren de neste årene. Blant annet skal MD arbeide med et program med fokus på universell utforming i kommunesentrene.
 
Publisert: 02. mai 2009
Logoen til Bergen kommuneLogoen til Bergen kommune
Områdene rundt Damsgårdssundet i Bergen skal gjennomgå store forandringer. Det vil si at det finnes muligheter for å sette gode standarder for universell utforming ut i livet. I den forbindelse har Bergen kommune ute til høring rapporten "Retningslinjer for universell utforming Damsgårdssundet".
 
Publisert: 15. april 2009
Tilgjengeligheten ved Austråttborgen fra 1656 er ett  av kulturminnene som beskrives i rapporten fra  Sør-Trøndelag. (Foto: Mari Anne Bjørkmann.)Tilgjengeligheten ved Austråttborgen fra 1656 er ett av kulturminnene som beskrives i rapporten fra Sør-Trøndelag. (Foto: Mari Anne Bjørkmann.)
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune har i fellesskap laget en nyttig rapport - eller brosjyre - som beskriver tilgjengelighet og utforming ved utvalgte friluftsområder og kulturminner i fylket. I den finner man blant annet forslag til enkle endringer i forhold til tilgjengelighet og prinsippene om universell utforming.
 
Publisert: 06. mars 2009
Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune har utviklet en veileder til etablering av borettslag for personer med nedsatt funksjonsevne. Veilederen tar for seg hele prosessen fra idé til innflytting i egen bolig.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.