Publisert: 27. januar 2012

symbola120symbola120Verdien ved universell utforming er høy og overstiger raskt kostnadene ved tiltakene, viser en ny studie.

 
Publisert: 06. januar 2012

Nytt verktøyNytt verktøyDeltasenteret lanserer nå testutgaven av et nytt verktøy som gir innsikt, tips og råd om universell utforming. Bli med og test det!

 
Publisert: 06. januar 2012

SymbolbildeSymbolbildeUniversell utforming skal innarbeides i kommuneplaner innen 2015. Nå er det kommet et hefte om hvordan kommunene kan få dette til.

 
Publisert: 05. januar 2012

Foto av Time kirke (Foto: Ragnhild Njå)Foto av Time kirke (Foto: Ragnhild Njå)Universell utforming er blitt et viktig satsingsområde på statlig, regionalt og lokalt nivå. Det representerer et paradigmeskifte i arbeidet med å gjøre samfunnet vårt tilgjengelig for alle. I artikkelen Hvem planlegger vi for og hvordan gjør vi det? i Plan 6/2011 ser Ragnhild Njå nærmere på hvordan strategien om universell utforming brukes. 

 
Publisert: 12. desember 2011

mossmossMoss Avis har i den siste tiden skrevet mye om byens nye gågate. Er den godt nok universelt utformet?

 
Publisert: 20. oktober 2011

Akershus-logoAkershus-logoNes kommune i Akershus vil skape attraktive møteplasser i Årnes sentrum. En park foran rådhuset og en ny forbindelse til bystranden skal åpne sentrum for alle aldersgrupper.

 
Publisert: 24. januar 2011

Illustrasjon.Illustrasjon.Det utvikles indikatorer for universell utforming på sentrale samfunnsområder; for transport, IKT, uteområder og bygg. Indikatorer for universell utforming er et redskap som gjør oss i stand til å følge utviklingen og planlegge og iverksette virkemidler for å nå visjonen om et universelt utformet Norge innen 2025. Deltasenteret legger nå fram en samlet rapport for status og framdrift  på området.

 
Publisert: 19. oktober 2010

Seminar_i_BuskerudSeminar_i_BuskerudForslag til "Regional delplan for universell utforming - Buskerud mot 2025" har høringsfrist 1. desember. Nå har fylkeskommunen hatt et godt besøkt seminar om planforslaget. Og hele buskerudsamfunnet utfordres til å ta inn over seg det etiske og lovpålagte ansvaret med å sikre god universell utforming.

 
Publisert: 03. mai 2010
Illustrasjon fra Rommen, en del av satsingen i  Groruddalen.(Illustrasjon: Pushak arkitekter.)Illustrasjon fra Rommen, en del av satsingen i Groruddalen.(Illustrasjon: Pushak arkitekter.)
Samarbeidet mellom staten og Oslo kommune for å løfte Groruddalen med både fysiske, miljømessige og sosiale tiltak går nå inn i sitt fjerde år. Arbeidet - som har universell utforming som en av forutsetningene - har gitt gode resultater.
 
Publisert: 09. november 2009
Regjeringens miljøhandlingsplan "Bygg for framtida" for de kommende fire årene, retter fokus på den miljømessige dimensjonen ved universell utforming. Planen tar opp hvordan man gjennom tiltak gjennomført av ulike departementer skal sikre bedre forståelse for ulike miljøaspekter innen bolig- og byggsektoren.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.