Publisert: 16. mai 2013

Bildet viser prosjekteringsarbeidBildet viser prosjekteringsarbeidEt prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg er nå lagt ut på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet. Bak verktøyet står Porsgrunn og Trondheim kommuner.

 
Publisert: 11. april 2013

Bildet viser logoen til husbanken og Direktoratet for byggkvalitet.Bildet viser logoen til husbanken og Direktoratet for byggkvalitet.Hvordan defineres universell utforming? Hvor går grensen for universell utforming? Og hvor går dagens konfliktlinjer?

 
Publisert: 04. april 2013

Bildet viser et Jugendhus i Ålesund.Bildet viser et Jugendhus i Ålesund.Jugendbyen Ålesund har utfordringer med å få universell utforming og vern til å gå hånd i hånd. Men nå skal byen få gater som er trygge og tilgjengelige.

 
Publisert: 25. oktober 2012

gardermoengardermoenAkershus fylkeskommune har satt søkelys på universell utforming og tilgjengelighet for alle. Konklusjonene er at det er lite fylket kan skryte av på dette området. Bortsett fra hovedflyplassen på Gardermoen

 
Publisert: 07. august 2012

Bilde av barn på skolevegBilde av barn på skolevegI sin hovedoppgave om universell utforming ved Instituttet for landskapsplanlegging på Universitetet for Miljø og Biovitenskap etterlyser Ena Selimotic mer forskning om barns behov. Hun har selv levert et verdifullt bidrag.

 
Publisert: 31. mai 2012

oslohusoslohusByaktivaren i Oslo har stoppet byggingen av universelt utformede leiligheter, fordi bygningen er bevaringsverdig.

 
Publisert: 25. april 2012

HørselHørselKantiner, restauranter, foajeer, skolelandskap. Alt dette er områder der mange hørselshemmede opplever problemer på grunn av støy og etterklang. Nå kommer det nye standarder.

 
Publisert: 18. april 2012

eldre dameeldre dameInnen 2020 vil det bli en betydelig økning av eldre over 80 år her i landet. Kommunene må forberede seg på dette. Nå er det etablert et nettverk av kommuner som skal planlegge sammen.

 
Publisert: 19. mars 2012

byggoghelse120byggoghelse120NAAF har nå ferdigstilt en ny veileder om utforming av offentlige bygg for personer med astma, allergi eller andre overfølsomhetssykdommer.

 
Publisert: 16. februar 2012

kristiansandkristiansand Kristiansand kommune skal snart i gang med å bygge framtidens bydel. Mange er engasjert i planleggingen av den.

 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.