Publisert: 23. juni 2004
Foto: Heidi FroknestadFoto: Heidi Froknestad
Områdeplanen for Stafsbergområdet ved Hamar er et prosjekt over kulturlandskapet med hovedvekt på å oppnå bedre tilgjengelighet for allmennheten. Bakgrunn er arbeidet med kommunedelplanen for Stafsberg. I planen foreslås det å opparbeide et turstinett som er differensiert i forhold til nærhet, opparbeidingsgrad, lengde og utfordringer for brukerne.
 
Publisert: 11. juni 2004
Logoen til MøreforskningLogoen til Møreforskning
Hva er årsaken til at funksjonshemmedes medvirkning i kommunenes planprosesser er mer effektive i noen kommuner enn andre? Hva skyldes det at noen kommunale råd for funksjonshemmede får større gjennomslag for sine synspunkter enn andre? Dette og andre spørsmål gir Møreforskning svar på i rapporten "Planlegging og brukermedvirkning".
 
Publisert: 11. juni 2004
Bildet er hentet fra Norsk Botanisk  Forenings plantefotoarkiv.Bildet er hentet fra Norsk Botanisk Forenings plantefotoarkiv.
Allergifremkallende pollen medfører tilgjengelighetsproblemer for allergikere. Enkelte kommuner har stoppet nyplanting av blant annet bjørketrær. I Vestfold fylke bidrar nå Statens vegvesen til å fjerne en annen problemplante, burot.
 
Publisert: 01. april 2004
Utsnitt av arealplanen for Randaberg kommuneUtsnitt av arealplanen for Randaberg kommune
I revideringen av kommuneplanen har Randaberg kommune arbeidet systematisk for å inkludere tilgjengelighet for alle. En egen arbeidsgruppe har lagt fram en temamelding som har gitt grunnlag for konkrete målsettinger og tiltak i kommuneplanen. Kommunen har fått en pris av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon for arbeidet.
 
Publisert: 30. mars 2004
Foto: Liv Bente BelsnesFoto: Liv Bente Belsnes
I sin hovedoppgave ved arkitektavdelingen ved NTNU har sivilarkitekt Liv Bente Belsnes arbeidet med problemstillinger og løsninger for blinde i bymiljøet. Belsnes har sett på de store linjene i byplanleggingen og bringer fram faktorer som i liten grad er blitt berørt tidligere. Som konkret prosjektområde har hun behandlet Sandnes sentrum.
 
Publisert: 10. mars 2004
Befaring av tilgjengeligheten i Sørumsand sentrum. Bildet er fra  videoen til modulen om planlegging og medvirkning.Befaring av tilgjengeligheten i Sørumsand sentrum. Bildet er fra videoen til modulen om planlegging og medvirkning.
I forbindelse med satsingsområdet "Planlegging for alle", som Miljøverndepartementet drev i perioden 1998 til 2002, ble det utviklet et opplæringsprogram. Programmet har 4 moduler, blant annet en om universell utforming og tilgjengelighet.
 
Publisert: 02. februar 2004
Forsiden til Aust-Agders nye fylkesplan.Forsiden til Aust-Agders nye fylkesplan.
I fylkesplanen for Aust-Agder for perioden 2004-2007 ble målsettingen "tilgjengelighet for alle" foreslått i plenum ved fylkestingets sluttbehandling i oktober 2003. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
 
Publisert: 26. januar 2004
Forsiden til Nordland fylkes handlingsplanForsiden til Nordland fylkes handlingsplan
Nordland fylkesting vedtok i 2003 handlingsplanen «Tilgjengelighet for alle i Nordland 2003-2007». Dette er en plan som kvalitetssikrer fysisk tilgjengelighet i all fylkeskommunal planlegging og saksbehandling.
 
Publisert: 14. november 2003
Logoen til Nordland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune har vedtatt en egen handlingsplan for Tilgjengelighet for alle for perioden 2003-2007. Nå er fylkesplanen for Nordland fylkeskommune vedtatt, og mange momenter fra handlingsplanen er tatt inn.
 
Publisert: 13. november 2003
Møte i kommunalt råd for funksjonshemmede i Eigersund kommune.  Bildet er av rådets representanter i forrige kommunestyreperiode. Foto: Valentin SvellandMøte i kommunalt råd for funksjonshemmede i Eigersund kommune. Bildet er av rådets representanter i forrige kommunestyreperiode. Foto: Valentin Svelland
En rekke kommuner anvender universell utforming som en strategi for å oppnå bedre tilgjengelighet i det fysiske miljøet. I to kommuner i Rogaland har planprosessene hatt ganske ulikt forløp på dette punktet.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.