Planlegging

Greit eller ikke å asfaltere?


Publisert: 17. desember 2015

Her er turstien som Søgne kommune ønsker å asfaltere. (Faksimile fra bsnett.no)Her er turstien som Søgne kommune ønsker å asfaltere. (Faksimile fra bsnett.no)    I Søgne kommune sør i Vest-Agder fylke, vurderer kommunen å planere og asfaltere en tursti for å oppnå universell utforming. Ikke alle liker det.

Søgne kommune vurderer nå å oppgradere og asfaltere den populære turstien langs Søgneelva.

For å oppnå universell utforming må noen partier av turstien mellom Nygård og Linneflaten få mindre helling. Dermed må et par søkk langs turstien fylles opp med masser.

Samtidig foreslås det å utvide stien til 3 meters bredde og asfaltere den, ifølge nettavisen bsnett.no.

Naturstien går store deler parallelt med Søgneelva. Men kommunen mener at arbeidene ikke vil få konsekvenser for elva. Arbeidene anses videre å få minimal effekt på naturen ellers, og anses derfor forsvarlige å gjennomføre ut fra naturmangfoldlovens hensyn.

I kommentarfeltet under artikkelen hos bsnett.no synes noen det er et dårlig forslag å asfaltere en tursti ute i naturen. Andre kommentarer minner om at det er ulike folk som ønsker å bruke naturstien, blant annet rullestolbrukere.

Andre igjen peker på at stien er en viktig sykkelsti for skolebarn, og at den med asfalt og brøyting om vinteren vil bli lettere å bruke også for ungene.

 

Kilde: bsnett.no

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.