Planlegging

850.000 kroner til turveier i Telemark


Publisert: 27. august 2015

Fra temadagen om turveier i Telemark. (Foto: Kjersti Berg, Telemark fylkeskommune)Fra temadagen om turveier i Telemark. (Foto: Kjersti Berg, Telemark fylkeskommune)Prosjektet «Sentrumsnære turveger med universell utforming i Telemark» får 850 000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prosjektet ledes av fylkeskommunen, vegvesenet og Fylkesmannen i Telemark. Alle fylkets 18 kommuner er med som deltagere. Målet er at alle kommuner i Telemark skal ha attraktive turveier som er tilrettelagt for alle.

Temadag om turveiene

Forrige uke arrangerte Telemark fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark en temadag om turveiene.

Hensikten var å gi pådriverne i kommunene nyttig og praktisk rettet informasjon om hvordan bygge og drifte turveger som ivaretar universell utforming.

Deltagerne fikk være med på befaring og lytte til foredrag av Helmer Espeland som jobber i parkvesenet i Kristiansand kommune. Kommunene i fylket var godt representert, og utveksling av kompetanse og erfaringer ga nyttige innspill til det videre arbeidet med sentrumsnære turveger.

Nær der mange bor

Uu-turveiene i Telemark skal ligge i nærheten av der det bor mange personer. På turveiene skal det være mulig å utøve enkelt friluftsliv i nærmiljøet, selv med barnevogn og rullestol.

De fem kommunene som nå i 2015 får tilskudd er Vinje med 175 000 kroner, Notodden 150 000 kroner Hjartdal 150 000 kroner, Drangedal 100 000 kroner og Nissedal 75 000 kroner.

I tillegg har fylkesprosjektet fått 200 000 kroner til fordeling.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og tidligere Miljøverndepartementet, har over flere år satset på å fremme universell utforming i fylker og kommuner.

Turveiprosjektet i Telemark avsluttes i år og vil i perioden 2012 til 2015 ha fått over 2 millioner kroner fra disse departementene.

Kilde: Telemark fylkeskommune

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.