Planlegging

Hva er et godt hjem for demente?


Publisert: 20. august 2015

Demensbyen De Hogeweyk i Weesp, Nederland, har vakt stor oppmerksomhet internasjonalt. Dette er en spesialmodellert landsby, tilrettelagt for demente slik at de kan leve sine liv slik de alltid har gjort. (Foto: www.hogeweyk.dementiavillage.com)Demensbyen De Hogeweyk i Weesp, Nederland, har vakt stor oppmerksomhet internasjonalt. Dette er en spesialmodellert landsby, tilrettelagt for demente slik at de kan leve sine liv slik de alltid har gjort. (Foto: www.hogeweyk.dementiavillage.com)    Oslo, Sandefjord og Arendal kommuner er med på et prosjekt som skal vurdere gode boligløsninger for personer med demens.

I dag bor personer med demens ofte på sykehjem. Men mange sykehjem er bygd med fokus på medisinske tilbud. Hjemlige kvaliteter og muligheter for å bevege seg fritt er ikke så mye vektlagt.

Kan små omsorgsboliger og demenslandsbyer gi et mer normalt hverdagsliv enn sykehjem og institusjoner?

Et kompetanseprosjekt

I 2014 startet et kompetanseprosjekt finansiert av Husbanken, der tre kommuner og den private utbyggeren Norske helsehus, deltar. Karin Høyland ved SINTEF Byggforsk følger og støtter arbeidet som nå pågår med å etablere noe tilsvarende i Norge, skriver gemini.no.

Inspirert av Nederland

Prosjektet er inspirert av demenslandsbyen i Nederland, der det bor 152 personer med demens i boliggrupper utformet nesten som normale hjem.

Det norske prosjektet drøfter og diskuterer kvaliteter rundt den nederlandske modellen. Tanken bak er om det er mulig å utvikle noe i Norge, basert på de samme prinsippene.
– Rollen vår som forskere blir å synliggjøre sammenhenger mellom bygg og hvordan bygningen påvirker hverdagen. Vi forsøker også å systematisere erfaringene for å øke kunnskapsnivået til dem som skal i gang med nye løsninger, sier Høyland til gemini.no.

Kilde: SINTEF

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.