Planlegging

Nordisk samarbeid om nye byer


Publisert: 12. mars 2015

Nordisk Ministerråd inviterer til konkurranse om bidrag til å utforme bedre urbane steder i framtiden. (Illustrasjon fra Nordisk Ministerråd)Nordisk Ministerråd inviterer til konkurranse om bidrag til å utforme bedre urbane steder i framtiden. (Illustrasjon fra Nordisk Ministerråd)Nordiske land samarbeider om å planlegge bedre byer for framtiden.

Nordic Built Cities Challenge er et forsøk på i fellesskap å finne fram til de beste løsningene når vi planlegger framtidens byer i Norden. Bak initiativet står næringslivsdelen i Foreningen Norden.

Dette skal være byer som tar hensyn til mennesker, energi, klima og økonomi.

Nå inviterer initiativet til at i alt åtte urbane utviklingsprosjekter kan bli Nordic Built Cities Challenge-prosjekter.

Innenfor hvert av disse åtte urbane prosjektene blir det utlyst lokale konkurranser. I september vil både byggenæringene og andre bli invitert til å delta.

Hvert av de åtte urbane utviklingsprosjektene vil få dekt utgifter til administrasjon og ledelse med inntil 800 000 kroner. I tillegg får man mulighet til å bygge nettverk og mulighet til å markedsføre seg i Norden. Kunnskapsdeling er nok en mulighet.

I de lokale konkurransene vil det bli delt ut premier på 300 000 kroner til inntil fire finalister, og vinnerpremie på 1,2 millioner kroner.

Du finner mer informasjon her.

Kilde: Nordisk Ministerråd

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.