Planlegging

Krav om universell utforming av betalingsautomater


Publisert: 28. januar 2015

Nye regler kan kreve at også private parkeringsplasser får universelt utformede betalingsautomater. (Foto: Bodø kommune)Nye regler kan kreve at også private parkeringsplasser får universelt utformede betalingsautomater. (Foto: Bodø kommune)Nye regler for parkeringsplasser kan komme til å kreve at alle betalingsautomater blir universelt utformet.

Mange har ergret seg over parkeringsautomater som har for liten skrift, for lyssvak skrift eller som det er vanskelig for personer i rullestol å nå opp til.

Samferdselsdepartementet arbeider nå med å lage et nytt felles regelverk. Dette regelverket vil ikke bare gjelde for offentlige parkeringsplasser, men også for de stadig flere parkeringsplassene som drives av private firmaer.

I en høringsrunde har flere etater og organisasjoner uttalt seg.

I høringssvaret fra Norges Handikapforbund sier forbundet seg tilfreds med at departementet nå fremmer forslaget om nytt felles regelverk for offentlig og privat parkering. NHF mener at dette vil fjerne dagens forvirring rundt hvilke vilkår som gjelder ved den enkelte parkering.

Dette kan også sikre forutsigbarhet for brukerne og renske ut useriøse aktører, mener NHF. Som også peker på fordelene ved felles skilting.

NHF foreslår at betjeningshøyden på automatene skal være mellom 0,8 —1,1 meter.

En universelt utformet betalingsløsning på automat handler også om atkomst, areal og generell god brukbarhet av automat, fremholder NHF.

NHF peker videre på at Vegvesenets egne håndbøker for parkeringsplasser allerede inneholder standarder som ivaretar behovene, dersom de følges.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.